Czy przydatne?

Co to jest Strug Andrzej, właśc. Tadeusz Gałecki

Co oznacza STRUG ANDRZEJ, WŁAŚC. TADEUSZ GAŁECKI: prozaik, dziennikarz. Współzałożyciel idwukrotny prezes ZZLP (1924-35). Debiutował jako krytyk rozprawą Stefan Żeromski (1902), był autorem studiów oS. Wyspiańskim,
W. Berencie iW. Orkanie drukowanych w"Ogniwie" (1903-4). Problematykę psychol. bohaterów ruchów rewolucyjnych zawierają utwory Ludzie podziemni (1908-9), Dzieje jednego pocisku (1910), do tradycji stworzenia styczniowego sięgnął wzbiorze nowel Ojcowie nasi (1911). Powieści owalkach niepodległościowych to między innymi Odznaka za wierną służbę (1921), Mogiła nieznanego żołnierza (1922). Jest także S. autorem satyryczno-groteskowej pozycji Zakopanoptikon (1913-4), powieści analizujących wpływ pieniądza na psychikę człowieka: Pieniądz (1914), Wyspa zapomnienia (1921). Relacje społ.-polit. po odzyskaniu niepodległości iwalkę owładzę opisał wPokoleniu Marka Świdy (1925) iWielkim dniu (1926), arozluźnienie zasad moralnych iupadek aparatu władzy przedstawia Fortuna kasjera Śpiewankiewicza (1928). Trylogia wojenna Żółty krzyż (1932-33) była istotną pozycją dla ruchów pacyfistycznych popieranych poprzez autora

Czym jest Strug Andrzej, właśc. Tadeusz znaczenie w Słownik pisownia S .