Czy przydatne?

Co to jest Saficka Strofa

Co oznacza STROFA SAFICKA: jej nazwa pochodzi od imienia gr. poetki Safony; strofa 4-wersowa, wliryce pol. obecna od XVI w. wformie czterowiersza (złożona ztrzech wersów 11-zgłoskowych i końcowego 5-zgłoskowego, pełniącego funkcję pointy)

Czym jest strofa saficka znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Spinoza Baruch:
Co znaczy pochodzenia żyd.; gł. dzieło Etyka pisane od 1661, opublikowane po jego zgonu, jest wyłożeniem doktryny zbawienia człowieka poprzez poznanie Boga. Dwie pierwsze księgi traktują oBogu io naturze strofa saficka.
Wyraz Symbolika Zjawisk Kosmicznych:
Co znaczy stanowi naturalna symbolika kosmosu, poprzez którą każdy człowiek (wg chrześc. filozofii) może dojść do poznania Boga, ma sedno historioznawczy; wkosmosie, który Bóg powołał do istnienia poprzez swe strofa saficka.
Wyraz Szyk Wyrazów:
Co znaczy wzdaniu albo zdań pojedynczych wzdaniu złożonym, oparta na zasadach zgodnych ze składnią, stylistyką. Rozróżniamy: sz. naturalny (kształtowany dość swobodnie, na przykład wwypowiedzi ustnej wzdaniu strofa saficka.
Wyraz Sacrum:
Co znaczy sacrum = świętość; z łaciny profanare = bezcześcić) - wsensie ogólnym poziom życia moralnego irel. wrelacji święte - świeckie, laickie, sfera boskości iświeckości; obie sfery są sobie przeciwstawne strofa saficka.
Wyraz Stajnia Augiasza:
Co znaczy władca Elidy Augiasz trzymał ogromne stada koni; jedna z12 niebezpiecznych prac zleconych poprzez Eurysteusza Herkulesowi polegała na oczyszczeniu zaniedbanej od lat sp. akcyjna Herkules wykonał strofa saficka.