Czy przydatne?

Co to jest Stempowski Jerzy, pseud. Paweł Hostowiec

Co oznacza STEMPOWSKI JERZY, PSEUD. PAWEŁ HOSTOWIEC: eseista, epistolograf, tłumacz idyplomata. Był jednym znajwiększych eseistów współczesnych, jego twórczość zwyczuwalnym rysem kresowo-wschodnim cechuje głęboka kultura, erudycja idyscyplina intelektualna. Przed wojną wydał dwa znaczne szkice - Pan Jowialski ijego spadkobiercy (1929), zawierający ukrytą krytykę J. Piłsudskiego; Chimera jako zwierzę pociągowe (1933) dotyczy jego stanowiska wobec futuryzmu isurrealizmu. Od 1946 współpracował zparyską "Kulturą", gdzie zamieszczał stały cykl felietonów, artykułów krytycznych iesejów zatytułowany Notatnik niespiesznego przechodnia (1954-69). Rozległe zainteresowania S. wieloma dziedzinami kultury, historii, polityki ifilozofii i żywe wspomnienia zwczesnych lat spędzonych na Ukrainie, w szczególności bujna przyroda tych ziem, znajdują odzwierciedlenie wniezrównanych esejach, zgromadzonych wtomach Eseje dla Kasandry (1961) iOd Berdyczowa do Rzymu (1971). Szeroka korespondencja S. zJ. Czapskim, G. Herlingiem-Grudzińskim, J. Wittlinem, M.Dąbrowską iinnymi została wydana wformie książkowej Listy zziemi berneńskiej (1974) i Listy do Jerzego Giedroycia (1991)

Czym jest Stempowski Jerzy, pseud znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Synekdocha:
Co znaczy polegającej na zastosowaniu wyrazu szczegółowego zamiast ogólnego, nazwy całości na oznaczenie części, l. pojedynczej zamiast mnogiej, rodzaju zamiast gatunku, materiału wmiejsce wykonanego zeń stempowski jerzy, pseud. paweł hostowiec.
Wyraz Semantyka:
Co znaczy zajmujący się badaniem związków zachodzących pomiędzy wyrażeniami języka aprzedmiotami zjawisk, do których się odnoszą. S. wtakim znaczeniu zajmuje się językoznawstwo wstosunku do jęz. naturalnych stempowski jerzy, pseud. paweł hostowiec.
Wyraz Staszic Stanisław:
Co znaczy działacz oświatowo-polit., uczony przyrodnik ifilozof, mecenas edukacji, ksiądz. Autor dzieł krytykujących strukturę społ.-polit. Rzeczypospolitej Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787) iPrzestrogi stempowski jerzy, pseud. paweł hostowiec.
Wyraz Skarbek Fryderyk:
Co znaczy komediopisarz, dziennikarz, historyk, ekonomista, działacz społ. ikulturalny Towarzystwa Przyjaciół Nauk wWarszawie, współredaktor Pamiętnika Warszawskiego (1815-22). Wlit. przełomu klasycyzmu stempowski jerzy, pseud. paweł hostowiec.
Wyraz Sęp Szarzyński Mikołaj:
Co znaczy późnego renesansu iwczesnego baroku, reprezentant nurtu metafizycznego. Autor poetyckich przekładów bibl. psalmów Dawida, pieśni, epitafiów, epigramatów, cyklu erotyków ifraszek, między innymi Do stempowski jerzy, pseud. paweł hostowiec.