Czy przydatne?

Co to jest Leopold Staff

Co oznacza STAFF LEOPOLD: pisarz, dramaturg, tłumacz. Debiutował tomem literaturze będącym próbą przezwyciężenia modernistycznego dekadentyzmu Sny opotędze (1901). Twórczość poetycka wciągu lat uległa modyfikacjom zachowując indywidualny charakter ipewne cechy klasycyzmu wyrażanego wfilozofii ładu izgody zżyciem i wdążeniu do integracji różnych kultur. Bogaty majątek poetycki to zbiory liryk między innymi: Dzień duszy (1903), Ptakom niebieskim (1905), Gałąź kwitnąca (1908), Uśmiechy godz. (1910), Łabędź iLira (1914), Siew doli (1916), Szumiąca muszla (1921), Ucho igielne (1927), Barwa miodu (1936), Martwa pogoda (1946), Wiklina (1954), Dziewięć muz (1958). Jest także S. autorem poematu Mistrz Twardowski (1902) idramatów, m.in Skarb (1904), Godiwa (1906), Igrzysko (1909), Wawrzyny (1912), Południca (1920) i monografii Michał Anioł (1934). Wdramatach
iw liryce uwidacznia się zainteresowanie filozofią. Głosił wnich autor potrzebę, lecz iwzględność prawdy, bronił marzeń imitów, wktórych upatrywał podstawy ludzkich dążeń idziałań. Twórczość przekładowa S. była bogata izróżnicowana, od powieści do utworów filoz. ipoetyckich. Tłumaczył artystów starożytnych, między innymi Epikura, Heraklita iPetroniusza, i średniowiecznych, między innymi Kwiatki św. Franciszka, Złota legenda Jakuba de
Voragine, renesansowe pisma Leonarda da Vinci, poezje Michała Anioła iczołowego przedstawiciela franc. oświecenia
D. Diderota. Był autorem przekładu powieści J.W. Goethego, dzieł F. Nietzschego, nowel T. Manna, utworów K. Hamsuna, G.Deleddy, R. Rollanda. Wydał również opracowania między innymi Lirycy francuscy (1924), Wiersze niektóre J. Kasprowicza (1938) iWybór literaturze B. Leśmiana (1946)

Czym jest Staff Leopold znaczenie w Słownik pisownia S .