Czy przydatne?

Co to jest Spójnik

Co oznacza SPÓJNIK: nieodmienna część mowy, której funkcja bazuje na łączeniu samodzielnych wyrazów wzdaniu wstosunku współrzędnym (na przykład Zosia iKasia chodzą do biblioteki) albo wzdaniu złożonym wstosunku współrzędnym albo podrzędnym; nie rządzą także formami przypadków. W najwyższym stopniu typowe s. to: i, ale, jeśli, lecz, by, iż, więc, bo, gdyż, i, albo, lub, zatem; z racji na kryterium stosunku pomiędzy treściami wyrazu albo zdań dzielimy je na: łączne, na przykład i; rozłączne, na przykład lub; wyłączające, na przykład ani, ni; przeciwstawne, na przykład jednak; wynikowe, na przykład zatem; synonimiczne, na przykład a więc

Czym jest spójnik znaczenie w Słownik pisownia S .