Czy przydatne?

Co to jest Stefania Skwarczyńska

Co oznacza SKWARCZYŃSKA STEFANIA: historyk iteoretyk lit., metodolog, teatrolog. Prof. Uniwersytetu Łódzkiego (od 1945), artysta katedry teorii literatury, późniejszego Instytutu Teorii Literatury iFilmu (od 1973). Współzałożycielka iredaktor pism lit., między innymi "Prace Polonistyczne" (1937-55), "Zagadnienia Rodzajów Literackich" (od 1957) i katolickiego "Znaku" (od 1946). Zajmowała się raczej teorią lit., atakże dziedziną tej dyscypliny - edukacją orodzajach igatunkach, a więc genologią, i metodologią badań lit. Tego tematu dotyczą między innymi zestaw Szkice zzakresu teorii literatury (1932), rozprawa Teoria listu (1937), pierwszy akademicki książka teorii lit. Wstęp do edukacji oliteraturze (3 t., 1954-65) i Systematyka głównych kierunków wbadaniach literackich (1948) iantologia Teoria badań literackich za granicą (t. 1, 1965-66, t. 2, 1974-81). Zteorii dramatu opublikowała nowatorską rozprawę Zagadnienia dramatu (1953) i prace teatrologiczne między innymi Wokół teatru iliteratury (1970), Worbicie literatury, teatru, kultury naukowej (1985). Zzakresu historii lit. ogłosiła studia między innymi Ewolucja obrazów uSłowackiego (1925), Rodzaj wątków iobrazów wtwórczości Mickiewicza (1934), Wkręgu ogromnych romantyków polskich (1966). Niektóre zjawiska zzakresu lit. światowej opisała wbogatej erudycyjnie pracy porównawczej Między historią ateorią literatury (1975)

Czym jest Skwarczyńska Stefania znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Strofa Stanisławowska:
Co znaczy strofy 4-wersowej, mająca następujące rozmiary sylabiczne: 10 (5+5)a, 8b, 10 (5+5)a, 8b. Na przykład W tej świątyni niezmiennie mają / Pokój zprzyjaźnią przymierze, / Twarz, serce, usta tu się skwarczyńska stefania.
Wyraz Spengler Oswald:
Co znaczy historii ikultury, popularność zdobył dziełem Zmierzch Zachodu (1918-22) zawierającym opis intelektualnej atmosfery Niemiec swych czasów; przedstawił obraz schyłkowego stadium cywilizacji skwarczyńska stefania.
Wyraz Synekdocha:
Co znaczy polegającej na zastosowaniu wyrazu szczegółowego zamiast ogólnego, nazwy całości na oznaczenie części, l. pojedynczej zamiast mnogiej, rodzaju zamiast gatunku, materiału wmiejsce wykonanego zeń skwarczyńska stefania.
Wyraz Semantyka:
Co znaczy zajmujący się badaniem związków zachodzących pomiędzy wyrażeniami języka aprzedmiotami zjawisk, do których się odnoszą. S. wtakim znaczeniu zajmuje się językoznawstwo wstosunku do jęz. naturalnych skwarczyńska stefania.
Wyraz Sisley Alfred:
Co znaczy rysownik impresjonista. Malował w pierwszej kolejności pejzaże zwielkim wyczuciem konstrukcji kompozycji obrazu. Na jego twórczość wpływ mieli barbizończycy i XVIII-wieczni pejzażyści holenderscy; od skwarczyńska stefania.