Czy przydatne?

Co to jest Składnia

Co oznacza SKŁADNIA: 1) wznaczeniu przedmiotowym s. jest ustalana wsłownikach jęz. pol. (W. Doroszewskiego iM. Szymczaka) jako funkcja wyrazu wzdaniu; układ zdania, jego budowa, nieprawidłowe jest łączenie czasowników oróżnej składni, na przykład poznał izachwycił się piękną dziewczyną (zam. poznał piękną dziewczynę izachwycił się nią); 2) wsensie metajęzykowym dział edukacji ojęzyku (gramatyki) traktujący ocharakterze wyrazów z racji na ich funkcje wzdaniu (podmiot, orzeczenie, przydawki, dopełnienia) i ozwiązkach izależnościach pomiędzy zdaniami (związek zgody, rządu, przynależności, modele zdań, szyk wyrazów) - tak jest rozumiana wszkolnej dydaktyce; 3) wg najnowszej terminologii językoznawczej dział gramatyki zajmujący się budową wypowiedzeń. Wutworach literackich - rodzaj ibudowa zdań, sposób ich łączenia, powtarzalność niektórych przedmiotów decydujące regularnie ostylu utworu, wykorzystywane poetyckiej ekspresji, istotny obiekt wanalizie utworu lit., na przykład wwierszu T. Różewicza Prawa iobowiązki myśl kluczową wyrażoną poprzez podmiot liryczny oddaje składniowe ukształtowanie wiersza, przeważają wnim krótkie zdania rozkazujące (zobacz, słuchaj, otwórz), których ekspresja jest wzmocniona poprzez powtórzenia (zobacz, zobacz) ianafory (porzuć pług / porzuć ziemię), zaczynające zdania oparalelnej budowie (paralelizm składniowy); wprozie powieściowej J.I. Kraszewski (na przykład wStarej baśni) posługuje się chętnie inwersją - zmianą szyku wobrębie zdania dla celów archaizujących

Czym jest składnia znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Sęp Szarzyński Mikołaj:
Co znaczy późnego renesansu iwczesnego baroku, reprezentant nurtu metafizycznego. Autor poetyckich przekładów bibl. psalmów Dawida, pieśni, epitafiów, epigramatów, cyklu erotyków ifraszek, między innymi Do składnia.
Wyraz Sucha Igła:
Co znaczy należąca do druków wklęsłych. Stalową igłą żłobi się wpłycie metalowej bruzdy, na których brzegu pozostają drobinki metalu; po nałożeniu farby daje to sukces miękkiej kreski owyrazistej czerni; s.i składnia.
Wyraz Spitteler Carl, Pseud. C. Felix Tandem:
Co znaczy posługujący się jęz. niem., laureat Nagrody Nobla (1919). Na jego twórczości zaważyła filozofia F.W. Nietzschego i A. Schopenhauera. Do opisywania współczesnych mu problemów posługiwał się mitologią składnia.
Wyraz Strofa Saficka:
Co znaczy od imienia gr. poetki Safony; strofa 4-wersowa, wliryce pol. obecna od XVI w. wformie czterowiersza (złożona ztrzech wersów 11-zgłoskowych i końcowego 5-zgłoskowego, pełniącego funkcję pointy składnia.
Wyraz Schiller Friedrich:
Co znaczy dramaturg. Rozpoczął pisać pod wpływem lektur Goethego, Szekspira iRousseau. Autor Zbójców (1781) iinnych sztuk, między innymi Sprzysiężenie Fieska wGenui (1783), Intryga imiłość, utworów, które były składnia.