Czy przydatne?

Co to jest Sfumato

Co oznacza SFUMATO: przedstawienie kształtów, form wmalarstwie bez użycia ostrych zarysów poprzez subtelne przechodzenie barw od światła do cienia. Metoda malowania charakterystyczna dla malarzy dojrzałego renesansu ipóźniej, na przykład Leonardo da Vinci

Czym jest sfumato znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Słonimski Antoni, Pseud. Pro-Rok:
Co znaczy dziennikarz isatyryk. Pierwsze wiersze irecenzje teatralne zamieszczał wpismach Sowizdrzał (1913-19) i Pro arte et studio (1917-19). Współtwórca ekipy poetyckiej Skamander, współzałożyciel kabaretu sfumato.
Wyraz Sand George, Właśc. Aurore De Dudevant:
Co znaczy autorka krytycznych opracowań lit., protektorka twórców, blisko związana między innymi zA. de Mussetem iF. Chopinem. Wjej bogatej twórczości można wyróżnić trzy okresy. Rozpoczęła od serii powieści sfumato.
Wyraz Stażewski Henryk:
Co znaczy zróżnymi ugrupowaniami awangardowymi; brał udział wwystawach: formistów, Nowej Sztuki wWilnie, grup Blok, Praesens. WParyżu należał do ugrupowań Cercle et Carr iAbstraction-Creation, był sfumato.
Wyraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich:
Co znaczy zrzeszenie twórcze zał. wWarszawie (1989) dla kontynuacji działań rozwiązanego w1983 ZLP, skupia pisarzy pol. zkraju izagranicy celem ochrony ich praw iswobód twórczych sfumato.
Wyraz Szewczenko Taras:
Co znaczy tak zwany szkoły ukraińskiej (do której należeli także poeci pol.: J.B. Zaleski, S. Goszczyński, A. Malczewski), wyrosłej zbogatej tradycji narodowego folkloru, opisującej egzotykę pejzażu Ukrainy sfumato.