Czy przydatne?

Co to jest Sentymentalizm

Co oznacza SENTYMENTALIZM: prąd literacki, jedno zgł. (w okolicy klasycyzmu i rokoka) europ. zjawisk lit. XVIII w., wtym pol. stanisławowskiego oświecenia; wylansowany dzięki tytułowi powieści L. Sternea Podróż sentymentalna. J.J. Rousseau Wyznania, Nowa Heloiza, S. Ri-chardsona Pamela kreowały nowy typ bohatera lit.: obdarzonego szczególną wrażliwością uczuć (przeciwieństwo czułostkowości, płaczliwości), żyjącego na łonie natury, zdala od cywilizacji miasta, człowieka, dla którego zasadniczą treścią życia jest świat uczuć inamiętności
(na przykład F. Karpińskiego Powrót zWarszawy na wieś, 1784). S. uprzywilejował twórczość liryczną, znajdując najdoskonalszą artystycznie realizację wtakich gat., jak: sielanka, pieśń, elegia, oda, duma, tworząc swoją normę intymności: nieodwzajemnione uczucia, rozstanie, tęsknota, żal, smutek, rozpamiętywanie wmelancholijnej kontemplacji; tak rozumiany s. najwnikliwiej oddawali
F. Karpiński, zwany pisarzem "czułego serca", i F.D. Kniaźnin (pisarzem może być tylko ten, kto ma serce czułe, nie skażone iwyzwolone od konwencji kulturowych) realizujący dwie fundamentalne zasady: czułość utożsamianą zdelikatnością, tkliwością iprostotą, wyrażoną wkształcie kompozycyjnym ijęz.-stylist. utworów, i powrót do natury ukazany wzorcowo w sielankach będących sentymentalną interpretacją mitu arkadyjskiego, przeciwstawiającą sielskie, szczęśliwe dzieciństwo dojrzałości przynoszącej człowiekowi klęskę ideałów. S. rozwijał się raczej na prowincji, wośrodku puławskim ( Puławy, "republika pisarzy"). Twórczość lit. skupiła się wokół wewnętrznych przeżyć człowieka opartych na wzajemnej sympatii, zrozumieniu iszczerej refleksji nad miejscem człowieka wświecie; znalazł również odbicie wpowieści sentymentalnej, wdramie mieszczańskiej, wtwórczości publicystycznej, wyraźnie korespondując zmyślą filoz., dla której gł. obiektem obserwacji idociekań jest człowiek jako osobowość rozdarta pomiędzy tym, co wniej pierwotne (czułość ipotencjalna dobroć), itym, co kupione, wyedukowane. Diagnoza owyobcowaniu człowieka budziła wtwórcach przekonanie opotrzebie obrony indywidualnej miary prawdy, szczerości uczuć, wrażliwości, bogactwa skali odczuć, na przykład wpowieści M. Wirtemberskiej Malwina, a więc domyślność serca, L. Kropińskiego Julia iAdolf, F. Bernatowicza, W.Bogusławskiego iK. Brodzińskiego. Motywy itematy lit. s. znalazły słowo iw innych dziedzinach sztuk pięknych, na przykład wmalarstwie, muzyce, stając się elementem mody zwł. wśrodowiskach magnackich. Zczasem jednoznaczność iwyrazistość utworów s. uległy konwencjonalizacji, stereotypom. S. jako prąd lit. zapowiedział preromantyzm, inspirował także lirykę wpełni romantyczną

Czym jest sentymentalizm znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Stryjkowski Julian, Właśc. J. Stark:
Co znaczy Debiutował powieścią oruchu komunistycznym we Włoszech Bieg do Fragala (1951), następne powieści to między innymi Głosy wciemności (1956), Czarna róża (1962), Austeria (1966), epicka narracja sentymentalizm.
Wyraz Schopenhauer Arthur:
Co znaczy prekursor filoz. życia, który racjonalistycznemu optymizmowi G.W.F. Hegla przeciwstawił pesymizm złączający wswej wykładni definicje cierpienia i życia . Podkreślał znaczenie doświadczenia wewn sentymentalizm.
Wyraz Schulz Bruno:
Co znaczy rysownik, grafik, który całe życie: dzieciństwo, młodość ipracę (nauczyciel rysunku wgimnazjum) związał zDrohobyczem; zginął zastrzelony wgetcie. Autor dwu cenionych wPolsce iEuropie tomów sentymentalizm.
Wyraz Schlegel Friedrich:
Co znaczy Wilhelma, niem. filozof, uczony ipisarz, propagator idei wczesnego romantyzmu. Literaturę pojmował jako genetyczną ciągłość podkreślając, iż dzieło sztuki jako słowo indywidualności artysty oddaje sentymentalizm.
Wyraz Słowacki Euzebiusz:
Co znaczy lit., pisarz, dramatopisarz, tłumacz; tata Juliusza; prof. wymowy, literaturze, lit. ijęz. pol. wLiceum Krzemienieckim (1806-11), prof. lit. na Uniwersytecie Wileńskim (1811-14). Przekładał zlit sentymentalizm.