Czy przydatne?

Co to jest Sekstyna

Co oznacza SEKSTYNA: zw. także sestyną, strofa 6-wersowa, oukładzie rymów ababcc; wliryce europ. znana już wśredniowieczu, stosowali ją wliryce pol. między innymi J. Kochanowski, I. Krasicki,
J. Słowacki. Wpoezji współcz. strofa użytkowana wwierszach rel. ipatriotycznych

Czym jest sekstyna znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Stryjkowski Julian, Właśc. J. Stark:
Co znaczy Debiutował powieścią oruchu komunistycznym we Włoszech Bieg do Fragala (1951), następne powieści to między innymi Głosy wciemności (1956), Czarna róża (1962), Austeria (1966), epicka narracja sekstyna.
Wyraz Sandauer Artur:
Co znaczy prozaik, tłumacz, prof. polonistyki na UW. Debiutował studium Theokritos, artysta sielanki (1935), w dalszym ciągu kolejno między innymi prace krytycznoliterackie: Poeci trzech pokoleń (1953), Moje sekstyna.
Wyraz Szaniawski Jerzy:
Co znaczy autor słuchowisk radiowych, całe życie związany zrodowym Zegrzynkiem nad Narwią pod Pułtuskiem. Debiutował komedią Murzyn (1917). W najwyższym stopniu znane komedie: Papierowy kochanek (wyst. 1920 sekstyna.
Wyraz Synestezja:
Co znaczy jednych doznań, wrażeń zmysłowych na inne; zdarzenie kojarzenia iwzajemnego przenikania się różnych bodźców: wrażeń słuchowych, zapachowych, dotykowych iwzrokowych, wykorzystane poprzez poetę w sekstyna.
Wyraz Spencer Herbert:
Co znaczy filozof isocjolog, przedstawiciel organicyzmu i ewolucjonizmu; rozważał mechanizm przechodzenia od jednorodności do różnorodności jako prawo wszelkiego rozwoju organicznego. Próba syntezy wiedzy sekstyna.