Czy przydatne?

Co to jest Bruno Schulz

Co oznacza SCHULZ BRUNO: prozaik, krytyk lit., rysownik, grafik, który całe życie: dzieciństwo, młodość ipracę (nauczyciel rysunku wgimnazjum) związał zDrohobyczem; zginął zastrzelony wgetcie. Autor dwu cenionych wPolsce iEuropie tomów opowiadań: Sklepy cynamonowe (1934), wktórych Traktat omanekinach jest interpretacją świata jako Księgi, pojawia się tu Biblia od Mojżesza do Mesjasza, znakomicie wtopione odniesienia do Biblii wbarokową bujność stylu, i Sanatorium Pod Klepsydrą (1937, filmowa adaptacja W.J. Hasa), okonstrukcji groteskowo-kreacyjnej. Motyw autobiograficzny wyrażony wformie mityzacji świata dziecięcej fantazji, marzeń, snów, urojeń, wktórym nie istnieje granica pomiędzy fantazją chłopięcej mitologii aartystyczną kreacją czasu iprzestrzeni. S. do swej prozy napisał esej, swoisty autokomentarz Mityzacja rzeczywistości (1936), wktórym powtarzał, iż pisarz przekształca rzeczywistość wmit, parafrazuje to, co wżyd. doświadczeniu jest w najwyższym stopniu uniwersalne. Autor opinii lit. (między innymi Cudzoziemki M. Kuncewiczowej, Ferdydurke W.Gombrowicza), rysunków igrafik (wizyjnych, nawiązujących do malarza hiszpańskiego F. Goyi), zgromadzonych wcyklu Xięga bałwochwalcza (1920-21, wyd. 1928). Powojennym odkrywcą talentu S.okazał się J. Ficowski, Regiony ogromnej herezji. Szkice otwórczości B. Schulza

Czym jest Schulz Bruno znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Sarraute Nathalie:
Co znaczy przedstawicielka eksperymentalnego nurtu tak zwany nowej powieści. Od innych pisarzy tego nurtu odróżnia ją psychologizm, łączy zaś przekonanie, iż wobec zdobyczy edukacji ifilozofii i rozwoju wielu schulz bruno.
Wyraz Słowotwórstwo:
Co znaczy językoznawstwa opisowego zajmujący się budową wyrazów i metodami tworzenia nowych wyrazów opierając się na już istniejących, tworzeniem wyrazów, określaniem ich znaczeń, badaniem wzajemnych stosunku schulz bruno.
Wyraz Sibelius Jean:
Co znaczy najwybitniejszy przedstawiciel fińskiej muzyki narod.; tworzył wstylu neoromantycznym, wykorzystując przedmioty folkloru i lit. narod., między innymi eposu Kalewala, w pierwszej kolejności muzykę schulz bruno.
Wyraz Spencer Herbert:
Co znaczy filozof isocjolog, przedstawiciel organicyzmu i ewolucjonizmu; rozważał mechanizm przechodzenia od jednorodności do różnorodności jako prawo wszelkiego rozwoju organicznego. Próba syntezy wiedzy schulz bruno.
Wyraz Szkoły Artystyczne:
Co znaczy artystyczne, akademie sztuk, na przykład najstarsza we Włoszech, zał. w1577 r. Akademia Świętego Łukasza; franc. col Nationale Suprieure des Beaux-Arts, zał. wParyżu wkońcu XVIII w.; 2) uczelnie schulz bruno.