Czy przydatne?

Co to jest Friedrich Schlegel

Co oznacza SCHLEGEL FRIEDRICH: brat Augusta Wilhelma, niem. filozof, uczony ipisarz, propagator idei wczesnego romantyzmu. Literaturę pojmował jako genetyczną ciągłość podkreślając, iż dzieło sztuki jako słowo indywidualności artysty oddaje najlepiej ducha narodu iswego czasu. Wopublikowanych Fragmentach (1797-98) określił ważne cechy ifunkcję literaturze romantycznej: "Jej powołaniem jest nie tylko ponowne zjednoczenie wszystkich rozdzielonych gatunków literaturze, ale również zbliżenie literaturze zfilozofią iretoryką. ... Jedynie ona jest nieskończona, jak także wolna iza swe pierwsze prawo uznaje to, iż swoboda pisarza nie znosi żadnego prawa nad sobą"; autor definicje ironia romantyczna, wielu przekładów zlit. wł., franc., z angielskiego:, staroind.; inicjował badania językoznawcze; postulował ujęcie filoz.-hist. jako obowiązującą metodę wpracach filoz

Czym jest Schlegel Friedrich znaczenie w Słownik pisownia S .