Czy przydatne?

Co to jest Bogusław Schaeffer

Co oznacza SCHAEFFER BOGUSŁAW: kompozytor, przedstawiciel muzyki awangardowej, muzykolog, dramaturg, prof. Akademii Muzycznej wKrakowie, aktualnie wSalzburgu. Autor między innymi dramatów: Kano, Seans, Tutam. WAktorze, Próbach ukazuje kulisy teatru idokonuje demistyfikacji teatralności. Zajmuje się teatrem instrumentalnym (TIS MW2 iTIS GK), muzyką elektroniczną (Symfonia). Napisał: Tertium datum (traktat kompozytorski), Topofonica na 40 instrumentów iwiele innych istotnych kompozycji. Jest także autorem prac omuzyce, na przykład Almanach polskich kompozytorów współczesnych, Nowa muzyka, Muzyka XX w., Klasycy dodekafonii, Słownik kompozytorów XXw., Historia muzyki - style itwórcy

Czym jest Schaeffer Bogusław znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Sławińska Irena:
Co znaczy lit., znakomity teatrolog; naukowo związana zuniwersytetami Stefana Batorego wWilnie, Mikołaja Kopernika wToruniu (1945-49), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (od 1950) i uniwersytetami zagr schaeffer bogusław.
Wyraz Spinoza Baruch:
Co znaczy pochodzenia żyd.; gł. dzieło Etyka pisane od 1661, opublikowane po jego zgonu, jest wyłożeniem doktryny zbawienia człowieka poprzez poznanie Boga. Dwie pierwsze księgi traktują oBogu io naturze schaeffer bogusław.
Wyraz Sentencja:
Co znaczy formułujące wsposób wyrazisty, jednoznaczny idobitny myśl ocharakterze moralnym albo filoz., na przykład Nic nowego pod słońcem (Ks. Eklezjastesa, ST); s. jest różna od przysłowia tym, iż ma schaeffer bogusław.
Wyraz Scenopis:
Co znaczy opracowanie scenariusza na przykład filmowego, TV, opatrzone technicznymi uwagami reżysera, operatora, oświetleniowca i tym podobne, podstawa do realizacji na planie filmowym ipodczas montażu schaeffer bogusław.
Wyraz Scenariusz:
Co znaczy utwór lit. przystosowany do potrzeb imożliwości sztuki filmowej, teatralnej, egzemplarz sztuki teatralnej; także adaptacja lit. tekstu niedramatycznego na potrzeby teatru, filmu schaeffer bogusław.