Czy przydatne?

Co to jest Scenografia

Co oznacza SCENOGRAFIA: plastyczna oprawa widowiska teatralnego, filmu. Na s. teatralną składają się: charakteryzacja postaci; dekoracja - tło plastyczne sceny teatralnej przedstawione dzięki środków malarskich, rzeźbiarskich albo przestrzennych, kompozycja wnętrza albo obnażenie sceny, techniki oświetlenia zależna od konwencji widowiska; plastyka przestrzeni teatralnej, związana ściśle zarchitekturą sceny: konstrukcja przedmiotów przestrzennych; rozwiązanie przestrzenne spektaklu teatralnego; rekwizyty - elementy potrzebne wczasie przedstawienia; kostiumy. Scenograf współpracując zreżyserem bywa współtwórcą inscenizacyjnej formy widowiska teatralnego. Zobacz także plastycy wteatrze

Czym jest scenografia znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Sztuka Dla Sztuki:
Co znaczy postawy estetyczne wsztuce XIX w.; jego postulatywny ipolemiczny charakter daje mu cechy programu artystycznego: uznanie wartości estetycznej za naczelną wartość sztuki i respektowanie praw twórcy do scenografia.
Wyraz Szewczenko Taras:
Co znaczy tak zwany szkoły ukraińskiej (do której należeli także poeci pol.: J.B. Zaleski, S. Goszczyński, A. Malczewski), wyrosłej zbogatej tradycji narodowego folkloru, opisującej egzotykę pejzażu Ukrainy scenografia.
Wyraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich:
Co znaczy zrzeszenie twórcze zał. wWarszawie (1989) dla kontynuacji działań rozwiązanego w1983 ZLP, skupia pisarzy pol. zkraju izagranicy celem ochrony ich praw iswobód twórczych scenografia.
Wyraz Simon Claude:
Co znaczy franc., jeden ztwórców tak zwany nowej powieści, laureat Nagrody Nobla (1985). Eksperyment lit., zktórym się identyfikował, nie był dla niego celem samym wsobie, ale środkiem do ustalenia człowieka scenografia.
Wyraz Skarbek Fryderyk:
Co znaczy komediopisarz, dziennikarz, historyk, ekonomista, działacz społ. ikulturalny Towarzystwa Przyjaciół Nauk wWarszawie, współredaktor Pamiętnika Warszawskiego (1815-22). Wlit. przełomu klasycyzmu scenografia.