Czy przydatne?

Co to jest Sand George, właśc. Aurore de Dudevant

Co oznacza SAND GEORGE, WŁAŚC. AURORE DE DUDEVANT: poetka franc., autorka krytycznych opracowań lit., protektorka twórców, blisko związana między innymi zA. de Mussetem iF. Chopinem. Wjej bogatej twórczości można wyróżnić trzy okresy. Rozpoczęła od serii powieści lirycznych, poruszających problem socjalnej emancypacji kobiet, na przykład Indiana (1831), Walentyna (1832), Llia (1833). Znajomość zRousseau wpłynęła na żywsze zainteresowanie sprawami społ. ipolit. Wtym okresie powstały powieści mówiące okonieczności zbratania klas, charakteryzujące się realizmem fabuły, lecz utopijnością rozwiązań konfliktów, jak Wędrowny czeladnik (1840), Horacy (1841-42), Hrabina Rudolfstadt (1843-44), Młynarz zAngibault (1845) czy Grzech pana Antoniego (1845). Napisała także wówczas słynny Szkic odramacie fantastycznym. Goethe - Byron - Mickiewicz (1839) icykl artykułów opoezji ludowej. Trzeci moment twórczości, idylliczno-liryczny, przypada na lata powrotu do rodzinnej posiadłości wNohant. Powstają wówczas powieści, do których tematy zaczerpnęła zżycia wsi iprzyrody, na przykład Diabla kałuża (1846), Francois le Champi (1847-48), Mała Fadetka (1849). Wydała także dwie autobiografie: Dzieje mojego życia (t. 1-20, 1854-55) i Ona ion (1859), powieść ocharakterze antyklerykalnym Panna de Quintinie (1863), opowiadania dla dzieci iwiele szkiców krytycznolit

Czym jest Sand George, właśc. Aurore de znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Sygietyński Tadeusz:
Co znaczy ikapelmistrz. Początkowo prowadził orkiestry wGrazu, Zagrzebiu iDubrowniku. Po II wojnie światowej wraz zżoną Mirą Zimińską założył Zespół Pieśni iTańca Mazowsze . Twórczość S. to w pierwszej sand george, właśc. aurore de dudevant.
Wyraz Staszic Stanisław:
Co znaczy działacz oświatowo-polit., uczony przyrodnik ifilozof, mecenas edukacji, ksiądz. Autor dzieł krytykujących strukturę społ.-polit. Rzeczypospolitej Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787) iPrzestrogi sand george, właśc. aurore de dudevant.
Wyraz Systemy Wersyfikacyjne:
Co znaczy zespół czynników jęz., kształtujący segmenty wypowiedzi wwersy, strofy, acałą wypowiedź wwiersz. Mówimy os.w. numerycznym, kiedy wszystkie przedmioty wwierszu dają się policzyć: akcenty, sylaby, rymy sand george, właśc. aurore de dudevant.
Wyraz Sofiści:
Co znaczy wędrownych nauczycieli iwychowawców, działający wV-IV w. przed naszą erą na terenie Grecji; przygotowywali młodzież do życia publicznego, nauczając retoryki, polityki, literatury, filozofii, etyki sand george, właśc. aurore de dudevant.
Wyraz Stendhal, Właśc. Henri Beyle:
Co znaczy uczestnik wojen napoleońskich, dyplomata, mistrz analizy psychologicznej. Jego ojczyzną zwyboru były Włochy. Pierwszą pozycją mającą pewne znaczenie wjego dorobku twórczym było studium psychol sand george, właśc. aurore de dudevant.