Czy przydatne?

Co to jest Rzewuski Henryk, pseud. Jarosz Bejła

Co oznacza RZEWUSKI HENRYK, PSEUD. JAROSZ BEJŁA: poeta, dziennikarz. Podróżując po Europie, na Krymie (1825) iwe Włoszech (1830) zetknął się zA. Mickiewiczem, na którym wywarł spore wrażenie jako gawędziarz, ideowy lider konserwatywnego ugrupowania polit. ziemiaństwa, tak zwany koterii petersburskiej (1841). Wlit. zwrócił na siebie uwagę jako autor powieści historycznych, między innymi Zamek krakowski (1848), Rycerz Lizdejko (1852), Listopad (1846), apologiach sarmackiego tradycjonalizmu. Trwałe miejsce zajął jako artysta cyklu Pamiątki JP Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego (wyd. 1839-41 wParyżu), wzorcowej gatunkowo gawędy szlacheckiej wyrosłej zfascynacji tematem "dawnych Polaków portret własny" (2. poł. XVIII w.), barwnego obrazu kontuszowej Polski. Jak wMickiewiczowskim Soplicowie można się wnich "nadyszeć polszczyzny" wmistrzowskiej stosunku tytułowego bohatera - narratora gawędy szlacheckiej

Czym jest Rzewuski Henryk, pseud znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rafael, Właśc. Raffaelo Santi:
Co znaczy architekt, rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych twórców dojrzałego renesansu we Włoszech, uczeń Perugina; rysownik papieży Juliusza II i Leona X. Tworzył na początku we Florencji, potem w Rzymie rzewuski henryk, pseud. jarosz bejła.
Wyraz Rodzaj Gramatyczny Wyrazu:
Co znaczy obejmująca wjęzyku polskim wszystkie odmienne części mowy, za jej pomocą wskładni zdania wyodrębniamy: a) związek pomiędzy podmiotem zdania ajego orzeczeniem: ojciec spał - mama spała - dziecko spało rzewuski henryk, pseud. jarosz bejła.
Wyraz Remarque Erich Maria, Właśc. E. Paul Remark:
Co znaczy racji na pacyfistyczne przekonania na emigracji od 1931 r., obywatel amer. od 1947 r. Zdeklarowany przeciwnik wszelkiej przemocy, wszystkie jego powieści mają antywojenny charakter. Na tle I i II rzewuski henryk, pseud. jarosz bejła.
Wyraz Reduta:
Co znaczy studio aktorskie, a więc Instytut Reduty zał. poprzez J. Osterwę i M. Limanowskiego, którzy opracowali koncepcję i wg niej prowadzili R. Zespół miał siedzibę w salach Redutowych Teatru Wielkiego. W rzewuski henryk, pseud. jarosz bejła.
Wyraz Rodzina Językowa:
Co znaczy wspólne pochodzenie, podobne formy gramat. izasób leksykalny. Pośród jęz. europ. (o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski, rumuński rzewuski henryk, pseud. jarosz bejła.