Czy przydatne?

Co to jest Marek Jarosław Rymkiewicz

Co oznacza RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK: pisarz, dramaturg, eseista, tłumacz, pracownik nauk. IBL-u. Wtomikach poetyckich, między innymi Konwencje (1957), Człowiek zgłową jastrzębia (1960), Metafizyka (1963), Anatomia (1970), Co tj. drozd (1973), Thema regium (1978), Aleja Mandelsztama (1983), Mogiła Ordona (1983), prezentuje nurt literaturze neoklasycznej, formułując jego zasady wzbiorze szkiców Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie (1967). Oryginalną częścią twórczości R. jest eseistyka biograficzna: Aleksander Fredro jest wzłym humorze (1977), Juliusz Słowacki pyta ogodzinę (1982), Ogromny Książę zdodaniem rozważań (1983), Baket (1984), Żmut (1987), Rozmowy polskie latem 1983 (1984), Umschlagplatz (1988) poświęcony Żydom wgetcie warszawskim iotwockim. Badacz toposu ogrodów weseju Myśli różne oogrodach (1968). Autor wielu sztuk scenicznych, między innymi imitacji dramatów Calderona Życie jest snem (1971), Księżniczka na opak wywrócona (1973), Ułani (1975) iDwór nad Narwią (1979). Pisanie jest dla R. powrotem do archetypów imitów kultury śródziemnomorskiej, stąd naśladowanie, imitacje dawnych form wierszowych, stylizacja motywów znanych ztwórczości innych pisarzy, szczególna atencja dla pisarzy nurtu barokowego: J.A. iZ. Morsztynów, D. Naborowskiego iJ. Baki, dzięki motywowi przemijania czasu (vanitas vanitatum), fascynacji śmiercią. Inspiruje R.również romantyczna tradycja, szczególnie motyw wspólnoty losów icierpienia Polaków, Litwinów iRosjan, przywoływany zbogactwem romantycznych stereotypów. Tłumacz literaturze z angielskiego: iamer., między innymi Sonetów Szekspira, Wierszy T.S. Eliota, E.Pounda, ros. poety O. Maldelsztama ihiszp. F. Garcii Lorki. Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1967)

Czym jest Rymkiewicz Jarosław Marek znaczenie w Słownik pisownia R .