Czy przydatne?

Co to jest Zbigniew Rybczyński

Co oznacza RYBCZYŃSKI ZBIGNIEW: reżyser filmowy, laureat nagrody Oscara (1983) wkategorii filmów animowanych za video Tango. Łączy kamerę filmową zwideo sprzężonym zkomputerem iTV (mechanizm high definition); stworzył metodę trickową zzastosowaniem technik wideo wfilmach animowanych. Realizuje filmy wielowarstwowe zawierające motywy wizualne odwołujące się do europ. dziedzictwa kulturowego iogólnoświatowej kultury masowej, wykonane zwielką maestrią techniczną iartystyczną. Od 1983 r. tworzy wStanach Zjednoczonych, między innymi filmy Schody, Manhattan, Washington, Kafka, atakże teledyski

Czym jest Rybczyński Zbigniew znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rytm:
Co znaczy albo przestrzeni regularność fragmentów, przedmiotów, uchwytna w trakcie lektury wiersza albo prozy poetyckiej, bywa fundamentem rytmizacji, czasem muzyczności: wliryce ludowej, pieśniach, odzie rybczyński zbigniew.
Wyraz Rodzaj Literacki:
Co znaczy budowy dzieła lit. i istota jego funkcji stanowiących podstawę zaliczenia utworów różnych autorów iokresów do tej samej klasy. Podział lit. pięknej, dokonywany zuwagi na zasadnicze wyznaczniki rybczyński zbigniew.
Wyraz Retardacja:
Co znaczy opierający na celowym opóźnianiu rozstrzygnięcia akcji, rozwiązania konfliktu albo stopniowaniu napięcia przez wprowadzenie do utworu opisów, dygresji, piętrzenie powikłań sytuacyjnych celem rybczyński zbigniew.
Wyraz Rym:
Co znaczy samych albo podobnych głosek wprzewidzianych zgóry albo wyczuwalnych wzakończeniach wyrazów wersu (w wierszu), na przykład wliryku lozańskim A. Mickiewicza Nad wodą ogromną iczys-tą rymujące się rybczyński zbigniew.
Wyraz Rublow Andriej:
Co znaczy rysownik rus., przedstawiciel moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego; mnich Ławry Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie ikonowym rybczyński zbigniew.