Czy przydatne?

Co to jest Szota Rustaweli

Co oznacza RUSTAWELI SZOTA: gruziński pisarz, minister skarbu ucarycy Tamary
(z czasów potęgi Gruzji), rysownik, konserwator irestaurator klasztoru Św. Krzyża wJerozolimie. Do światowej lit. wszedł jako autor poematu Witeź wtygrysiej skórze, wktórym opisał humanistyczną koncepcję człowieka: świat jego uczuć iprzeżyć, wykładając także mądrość filozofii wczesnego renesansu: miłość, przyjaźń, braterstwo pomiędzy ludźmi, radość biesiadowania. Pierwsze wydanie Witezia ukazało się wjęz. ros. w1712 r.; lit. europ. poznała poemat dzięki przekładowi ros. poety K. Balmonta (1937), wPolsce przełożony został między innymi poprzez
J. Skiryckiego (1978) iI. Zabołockiego (1962). Witeź.... jest porównywany zarcydziełem franc. średniowiecza - Pieśnią oRolandzie, zislandzkimi sagami, wRosji zanonimową pieśnią Wyraz opułku Igora, germańską Pieśnią oNibelungach, zarmeńskim eposem Dawid zSasunu

Czym jest Rustaweli Szota znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Reinhardt Max, Właśc. M. Goldmann:
Co znaczy reżyser, jeden z ogromnych reformatorów teatru. Działał w Niemczech, po dojściu Hitlera do władzy wyjechał w 1938 r. do Ameryki. Sławę przyniosła mu inscenizacja Snu nocy letniej Szekspira w 1905 na rustaweli szota.
Wyraz Rondo:
Co znaczy wktórej części muzyczne posiadają refren - część powtarzającą się. Wywodzi się zfranc. pieśni, wktórej refren przeplatany był kupletami. Może być metodą samodzielną (na przykład Rondo Mozarta) albo rustaweli szota.
Wyraz Różycki Ludomir:
Co znaczy muzyka zawiera przedmioty neoromantyczne iimpresjonistyczne. Najistotniejsze wtwórczości R. są nawiązania do pol. muzyki ludowej, której orędownikiem był wświecie. Do kompozycji R. należą balety (Pan rustaweli szota.
Wyraz Retoryka:
Co znaczy pięknego wysławiania się, krasomówstwo; wstarożytności iśredniowieczu element nauczania, do w. XIX wykładana wszkołach europ. Wantyku reprezentowana raczej poprzez Arystotelesa, Cycerona, Tacyta rustaweli szota.
Wyraz Recenzja:
Co znaczy dziennikarskiej, forma wypowiedzi zawierająca sprawozdawcze omówienie i krytyczną ocenę jakiegoś zjawiska, wydarzenia z bieżącego życia lit. i kulturalnego; pierwsze pol. r. pojawiły się z początkiem rustaweli szota.