Czy przydatne?

Co to jest Bertrand Russell

Co oznacza RUSSELL BERTRAND: z angielskiego: matematyk, logik, filozof imoralista, wykładowca uniwersytetu wCambridge, Pekinie iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego mechanizmu zwanego logizmem Zasady matematyki (t. 1-3, 1910-13), które napisał wraz zA.N. Whiteheadem, sformułował tezę, iż logika stanowi podstawę matematyki. Cenionymi pozycjami wdorobku R.jest robota zzakresu socjologii Drogi do wolności (1918). Zagadnień moralistyki dotyczą prace Owychowaniu (1926), Szkice sceptyczne (1928), Podbój szczęścia (1930), Małżeństwo imoralność (1929). Jako dyskusyjne oceniano jego poglądy filoz., co uzasadnia przygotowana Historia zachodniej filozofii (1946) czy Zbrodnie wojenne wWietnamie (1967) i fakt, iż prawdy, które wimieniu filozofii przekazywał współczesnym, zwykle wywoływały skandal, na przykład wczasie Iwojny światowej głosił skrajny pacyfizm, wlatach 20. krytykował bolszewizm, później interwencję amerykańską wWietnamie, nieodmiennie opowiadał się za swobodą seksualną iakcentował postawę antyreligijną. Był autorytetem wskali międzynarodowej, oczym świadczy fakt, iż wczasie kryzysu kubańskiego
w1962 r. prowadził bezpośrednie rozmowy zChruszczowem

Czym jest Russell Bertrand znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rymkiewicz Aleksander:
Co znaczy wileńskiej ekipy lit. Żagary. Pierwsze utwory zamieścił w1933 wdodatku lit. wileńskiego Słowa , odrębnie wydał poemat Tropiciel (1936) izbiór wierszy Potoki (1938). Tomy literaturze wydane po wojnie russell bertrand.
Wyraz Rysunek:
Co znaczy plastycznych, której dzieło jest wykonane ołówkiem, węglem, tuszem, kredką, farbą, sepią, sangwiną, przeważnie na papierze, kartonie albo pergaminie, lecz także może stanowić szkic na tkaninie czy russell bertrand.
Wyraz Rej Mikołaj:
Co znaczy czołowych przedstawicieli lit. renesansowej, zwany ojcem lit. pol. Od 1525 r. w środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Od 1541 wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach polit russell bertrand.
Wyraz Rudnicki Adolf:
Co znaczy Członek zespołu redakcyjnego tygodnika Kuźnica (1945-49), współpracownik tygodnika Świat (1953-68), autor cyklu felietonów Niebieskie kartki drukowanego na jego łamach (1956-67). Debiutował russell bertrand.
Wyraz Rubinstein Artur:
Co znaczy pochodzenia pol., uważany za jednego znajwybitniejszych pianistów współcz. Zasłynął jako solista-wirtuoz, w szczególności jako wykonawca dzieł K.Szymanowskiego i F. Chopina. Grywał także wtrio znie russell bertrand.