Czy przydatne?

Co to jest Salman Rushdie

Co oznacza RUSHDIE SALMAN: poeta z angielskiego: pochodzący zIndii, wyżej wymienioneBryt. mieszka od dzieciństwa. Jego pierwszą znaczną powieścią były Dzieci północy (1981), którą napisał wkonwencji sagi rodzinnej, atłem dla fabuły uczynił najnowsze dzieje Indii. Światowy rozgłos, wielki efekt komercyjny, lecz jednocześnie wyrok zgonu wydany poprzez fundamentalistów muzułmańskich przyniosła autorowi powieść Szatańskie wersety (1988). Szyici irańscy skupieni wokół Chomeiniego uznali, iż powieść ta znieważa islam inaigrawa się zMahometa. Wzwiązku ze stale obowiązującym werdyktem poeta prawie nie pokazuje się publicznie ipozostaje pod ochroną. Inne ważniejsze pozycje wdorobku R. to powieść dla dzieci Harun imorze opowieści (1990), której tematem jest życie pisarza pokazane wpełen fantazji sposób, i zestaw esejów krytycznolit. napisanych wlatach 1981-90 Wymarzone ojczyzny (1991)

Czym jest Rushdie Salman znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Równoważnik Zdania:
Co znaczy zawierające czasownika wformie osobowej iw związku ztym nie tworzące oficjalnie zdania, wyrażające jednak ten sam sedno treści, co zdanie, na przykład Spokój!, Która godzina?; wyróżniamy tyle rushdie salman.
Wyraz Russell Bertrand:
Co znaczy matematyk, logik, filozof imoralista, wykładowca uniwersytetu wCambridge, Pekinie iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego mechanizmu zwanego rushdie salman.
Wyraz Rysunek:
Co znaczy plastycznych, której dzieło jest wykonane ołówkiem, węglem, tuszem, kredką, farbą, sepią, sangwiną, przeważnie na papierze, kartonie albo pergaminie, lecz także może stanowić szkic na tkaninie czy rushdie salman.
Wyraz Rej Mikołaj:
Co znaczy czołowych przedstawicieli lit. renesansowej, zwany ojcem lit. pol. Od 1525 r. w środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Od 1541 wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach polit rushdie salman.
Wyraz Różewicz Tadeusz:
Co znaczy prozaik; brat reżysera filmowego Stanisława; mieszka itworzy we Wrocławiu (od 1968). Debiutował wkonspiracji tomem wierszy iopowiadań Echa leśne (1944, pod pseudonim Satyr). Po wojnie pierwszym rushdie salman.