Czy przydatne?

Co to jest Adolf Rudnicki

Co oznacza RUDNICKI ADOLF: prozaik, eseista. Członek zespołu redakcyjnego tygodnika "Kuźnica" (1945-49), współpracownik tygodnika "Świat" (1953-68), autor cyklu felietonów Niebieskie kartki drukowanego na jego łamach (1956-67). Debiutował minipowieścią Szczury (1932) będącą studium kompleksów iwyobcowania młodego człowieka zprowincji. Twórczość przedwojenna R. to rodzaj szkiców powieściowych, między innymi Żołnierze (1933), Niekochana (1937), Lato (1938), mocno osadzonych wrealiach środowiska, utrzymanych wnurcie prozy psychologicznej. Życie zbiorowości żołnierskiej demaskuje R. wpozycji Doświadczenia (1939). Utwory te pisane wkonwencji reportażu łączą wątki autobiograficzne zfikcją lit. Do analizy stanów uczuciowych człowieka powracał wswojej późniejszej twórczości wpozycjach między innymi Pałeczka (1950), Krowa (1959), Pył miłosny (1964), Teksty małe imniejsze (1971). Ważną pozycję wpisarstwie R. zajmuje cykl Epoka pieców, na który składają się opowiadania: Szekspir (1948), Ucieczka zJasnej Polany (1949), Żywe imartwe morze (1952), Złote okna (1956). Utwory wyrosłe zdoświadczeń wojenno-okupacyjnych są świadectwem martyrologii ludności żyd. Problematykę żyd. porusza R. również wzbiorach opowiadań między innymi Narzeczony Beaty (1961), Kupiec łódzki (1963), Wspólne zdjęcie (1967). Wpóźniejszym okresie twórczości główne pozycje to opowieść oA. Słonimskim Rogaty warszawiak (1981), wspomnienia Krakowskie Przedmieście pełne deserów (1986), Teatr zawsze grany (1987), Sto lat temu umarł Dostojewski (1989)

Czym jest Rudnicki Adolf znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rubens Pieter Paul:
Co znaczy jeden znajwybitniejszych artystów epoki baroku. Dostał staranne wykształcenie humanistyczne, znał sporo języków, podróżował do Rzymu, Wenecji, Florencji, Genui. Uczył się między innymi kopiując rudnicki adolf.
Wyraz Reymont Władysław Stanisław, Właśc. S.W. Rejment:
Co znaczy nowelista, laureat Nagrody Nobla (1924), doskonały obserwator zewnętrznego świata wiernie rejestrujący bogactwo szczegółów wopisach sytuacji, ludzi icałych środowisk społ. Debiutował jako nowelista rudnicki adolf.
Wyraz Rybczyński Zbigniew:
Co znaczy laureat nagrody Oscara (1983) wkategorii filmów animowanych za video Tango. Łączy kamerę filmową zwideo sprzężonym zkomputerem iTV (mechanizm high definition); stworzył metodę trickową zzastosowaniem rudnicki adolf.
Wyraz Russell Bertrand:
Co znaczy matematyk, logik, filozof imoralista, wykładowca uniwersytetu wCambridge, Pekinie iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego mechanizmu zwanego rudnicki adolf.
Wyraz Rustaweli Szota:
Co znaczy minister skarbu ucarycy Tamary (z czasów potęgi Gruzji), rysownik, konserwator irestaurator klasztoru Św. Krzyża wJerozolimie. Do światowej lit. wszedł jako autor poematu Witeź wtygrysiej skórze rudnicki adolf.