Czy przydatne?

Co to jest Andriej Rublow

Co oznacza RUBLOW ANDRIEJ: najwybitniejszy rysownik rus., przedstawiciel moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego; mnich Ławry Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie ikonowym, tworząc czysty, harmonijny, oryginalny styl ruski. Dzieła R. cechuje poetyczność, delikatność linii, jasna kolorystyka. Malował między innymi wsoborze Błagowieszczańskim moskiewskiego Kremla (razem zTeofanem Grekiem iProchorem zGorodca), wsoborze Uspienskim we Włodzimierzu nad Klaźmą (z Daniłą Czornym) iw in. Pośród malowanych poprzez niego ikon największą sławą iuznaniem cieszyła się Św.Trójca (około1411 albo 1422-27) uznana za najwybitniejsze dzieło sztuki rus. Malował także miniatury, na przykład Ewangeliarza Chitrowo iEwangeliarza zmonastyru Andronikowskiego i malowidła ścienne, na przykład wsoborze Uspienskim wZwienigorodzie. Sztuka R. miała ogromny wpływ na malarstwo rus.
aż do XVI w

Czym jest Rublow Andriej znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rokoko:
Co znaczy wnętrz, wrzemiośle artystycznym, także wmalarstwie irzeźbie. Związany zkulturą dworską, powstał za panowania króla Francji Ludwika XV ( Ludwika XV styl), dostępny wwielu państwach Europy rublow andriej.
Wyraz Rondo:
Co znaczy wktórej części muzyczne posiadają refren - część powtarzającą się. Wywodzi się zfranc. pieśni, wktórej refren przeplatany był kupletami. Może być metodą samodzielną (na przykład Rondo Mozarta) albo rublow andriej.
Wyraz Realne Znaczenie Wyrazu:
Co znaczy wyjaśnieniu treści znaczeniowej wyrazu bez odwoływania się do jego budowy słowotwórczej; może ono być użytkowane zarówno do wyrazów obcych niezrozumiałych dla mówiących, jak i do wyrazów swojskich rublow andriej.
Wyraz Rej Mikołaj:
Co znaczy czołowych przedstawicieli lit. renesansowej, zwany ojcem lit. pol. Od 1525 r. w środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Od 1541 wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach polit rublow andriej.
Wyraz Remarque Erich Maria, Właśc. E. Paul Remark:
Co znaczy racji na pacyfistyczne przekonania na emigracji od 1931 r., obywatel amer. od 1947 r. Zdeklarowany przeciwnik wszelkiej przemocy, wszystkie jego powieści mają antywojenny charakter. Na tle I i II rublow andriej.