Czy przydatne?

Co to jest Ludomir Różycki

Co oznacza RÓŻYCKI LUDOMIR: kompozytor; jego muzyka zawiera przedmioty neoromantyczne iimpresjonistyczne. Najistotniejsze wtwórczości R. są nawiązania do pol. muzyki ludowej, której orędownikiem był wświecie. Do kompozycji R. należą balety (Pan Twardowski iApollo idziewczyna), opery (Bolesław Śmiały, Eros iPsyche), poematy symfoniczne (władca Kofetua, Mona Lisa Gioconda), preludia symfoniczne (Warszawianka, Pieta), koncerty fortepianowe, pieśni, utwory kameralne i drobniejsze utwory fortepianowe ismyczkowe. Właściwością charakterystyczną twórczości R.jest mistrzowska instrumentacja

Czym jest Różycki Ludomir znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rytm:
Co znaczy albo przestrzeni regularność fragmentów, przedmiotów, uchwytna w trakcie lektury wiersza albo prozy poetyckiej, bywa fundamentem rytmizacji, czasem muzyczności: wliryce ludowej, pieśniach, odzie różycki ludomir.
Wyraz Rublow Andriej:
Co znaczy rysownik rus., przedstawiciel moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego; mnich Ławry Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie ikonowym różycki ludomir.
Wyraz Russell Bertrand:
Co znaczy matematyk, logik, filozof imoralista, wykładowca uniwersytetu wCambridge, Pekinie iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego mechanizmu zwanego różycki ludomir.
Wyraz Rusycyzm:
Co znaczy albo znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa przejęta zrosyjskiego, na przykład brakoróbstwo, sputnik, okazać pomoc koledze zam. udzielić pomocy; spotykamy r. leksykalne (zakład wiodący zam. jeden różycki ludomir.
Wyraz Reinhardt Max, Właśc. M. Goldmann:
Co znaczy reżyser, jeden z ogromnych reformatorów teatru. Działał w Niemczech, po dojściu Hitlera do władzy wyjechał w 1938 r. do Ameryki. Sławę przyniosła mu inscenizacja Snu nocy letniej Szekspira w 1905 na różycki ludomir.