Czy przydatne?

Co to jest Antonio Gioacchino Rossini

Co oznacza ROSSINI GIOACCHINO ANTONIO: wł. kompozytor operowy okresu romantyzmu, kontynuator klasycznej opery komicznej i opery buffa. Na jego twórczość wywarła wpływ franc. muzyka romantyczna, w pierwszej kolejności jej monumentalne środki wyrazu. Skomponował 39 oper, 15 kantat i sporo utworów kameralnych iorkiestrowych. Do w najwyższym stopniu znanych należą opery komiczne (Cyrulik sewilski iKopciuszek), opery poważne (Otello iWilhelm Tell) i spora kompozycja ocharakterze sakralnym - Stabat Mater

Czym jest Rossini Gioacchino Antonio znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Russell Bertrand:
Co znaczy matematyk, logik, filozof imoralista, wykładowca uniwersytetu wCambridge, Pekinie iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego mechanizmu zwanego rossini gioacchino antonio.
Wyraz Rabelais François:
Co znaczy odrodzenia, humanista, doktor, erudyta. Autor wielu publikacji z zakresu medycyny, lecz w pierwszej kolejności monumentalnego dzieła, fantastyczno-satyrycznej epopei Gargantua i Pantagruel (księgi 1 rossini gioacchino antonio.
Wyraz Rubens Pieter Paul:
Co znaczy jeden znajwybitniejszych artystów epoki baroku. Dostał staranne wykształcenie humanistyczne, znał sporo języków, podróżował do Rzymu, Wenecji, Florencji, Genui. Uczył się między innymi kopiując rossini gioacchino antonio.
Wyraz Rolland Romain:
Co znaczy dramaturg, muzykolog, historyk sztuki, autorytet moralny pocz. XX w., laureat Nagrody Nobla (1915). Twórczość lit. zaczął od dramatów. Pierwszy ich cykl, ujawniający socjalne zainteresowania autora rossini gioacchino antonio.
Wyraz Rublow Andriej:
Co znaczy rysownik rus., przedstawiciel moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego; mnich Ławry Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie ikonowym rossini gioacchino antonio.