Czy przydatne?

Co to jest Pierre Ronsard

Co oznacza RONSARD PIERRE: pisarz franc., najwybitniejszy liryk epoki renesansu zwany księciem pisarzy, oficjalny pisarz dworski króla Karola IX, lider ekipy lit. Plejada, której celem było wzbogacenie jęz. franc. przez powrót do form starożytnych i naśladownictwo pisarzy z łaciny iwł. Był mistrzem formy poetyckiej owielkiej różnorodności rytmów. Jego pierwszy dwutomowy zestaw wierszy Ody (1550-53) był wydarzeniem lit. Francji, wywołał entuzjazm iuznanie umłodych, ostre protesty zaś ze strony oficjalnych dworskich artystów. Wlatach 50. wena towarzyszyła mu nieustannie, dzięki czemu powstały wtym okresie liczne sonety, ody, pieśni, hymny ipoematy, doskonałe pod względem formy inowatorskie wtreści. R. dał się poznać jako wybitny piewca przyrody, kobiet, uroków życia nie tylko zmysłowego, lecz iintelektualnego. Następne utwory tego okresu to między innymi zestaw sonetów Miłość (księgi 1-2, 1552-56), Hymny (1536), wreszcie literatura dworska Elegia (1560) iMaskarady (1560). Niemałą część twórczości R. stanowi literatura polit., na przykład Rozmowa oniedoli czasu tego (1562), Edukacji dla młodego arcychrześcijańskiego króla (1562), Przestroga dla narodu francuskiego (1563). Pod koniec życia poety powstały Sonety dla Heleny (1578) wzorowane na twórczości F. Petrarki iróżne utwory otematyce rel

Czym jest Ronsard Pierre znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Racjonalizm:
Co znaczy przeciwstawna empiryzmowi, negująca rolę doświadczenia w procesie poznania na rzecz rozumu; postawa głosząca sposobność rozumowego poznania wszystkiego, co istnieje, przeciwstawiana irracjonalizmowi ronsard pierre.
Wyraz Rodziewiczówna Maria:
Co znaczy nowelistka. Jej pierwsze opowiadanie Jazon Bobrowski ukazało się w Świcie w1884, anagrodzona na konkursie Świtu powieść Straszny dziadunio (1887) zdobyła spory rozgłos, za idealną powieść R. krytyka ronsard pierre.
Wyraz Racine Jean Baptiste:
Co znaczy pisarz, jeden z głównych reprezentantów francuskiego klasycyzmu, historiograf Ludwika XIV, członek Akademii Francuskiej. Jego twórczość zaczyna oda Nimfa Sekwany (1660), napisana z okoliczności ślubu ronsard pierre.
Wyraz Rousseau Jean Jacques:
Co znaczy pochodzenia szwajc., filozof, teoretyk muzyki, współautor Ogromnej encyklopedii francuskiej, genialny samouk. Sławę zyskał robotą napisaną na konkurs Akademii wDijon pt. Rozprawa onaukach isztukach ronsard pierre.
Wyraz Rembrandt, Właśc. R. Harmenszoon Van Rijn:
Co znaczy grafik holenderski, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach sztuki; po okresie nauk w Lejdzie (u J. van Swanenburga) i w Amsterdamie (u P. Lastmana) wrócił do Lejdy, gdzie założył pracownię ronsard pierre.