Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Romańska

Co oznacza ROMAŃSKA SZTUKA: styl wsztukach plastycznych, azwł. warchitekturze rozwijający się wXI-XIII w. Wyrósł ze sztuki karolińskiej zwpływami sztuki bizantyjskiej iislamu. R.sz. była związana w pierwszej kolejności zarchitekturą sakralną irycerskimi zamkami obronnymi. Zakony zreformowane (benedyktyni kluniaccy, cystersi) budują klasztory zorientowane na wschód - ojednym chórze, ze sklepieniem kolebkowym ipłaskim stropem należą do najwcześniejszych, które już
wXI w. ustąpiły wnętrzom znawą środkową inie oddzielonymi nawami bocznymi. Powstawały także kolegiaty, kościoły, katedry (przeważnie ozałożeniu bazylikowym zwieżami): wysokie, masywne ogrubych murach, wieloczłonowe, oformach prostych, geometrycznych, surowych, zwartych proporcjach zukładem spiętrzonych brył; budowane zciosanego kamienia. Stosowano łuki półkoliste, sklepienia kolebkowe, potem krzyżowe albo krzyżowo-żebrowe, czasem kopuły. Rzeźba imalarstwo były podporządkowane architekturze jako dekoracje sklepień, ścian, na przykład motyw Chrystusa Pankratora (na przykład 1123 apsyda zSt. Climent de Tall), Madonna zDzieciątkiem. Właściwością wyróżniającą sz.r. są monstra, niezwykłe fantastyczne rysunki irzeźby zwierząt. Kluczowe zabytki sz.r.: Francja: na przykład kościoły wCaen, Tours, Tuluzie, Arles, Moissac, Souillac, Vzelay; malowidła ścienne St. Savin, Sur Gartempe, Vir; Włochy: na przykład katedra wPizie, Modenie; Anglia: na przykład opactwo St. Albans, katedra wChichester; Niemcy: na przykład katedra wTrewirze, Spirze, Moguncji, Wormacji, kościół wKolonii; wPolsce: katedry r. wGnieźnie, Płocku, Poznaniu, Krakowie, kolegiaty (Tum pod Łęczycą, Opatów, Kruszwica), klasztory (Tyniec, Wąchock), brązowe Drzwi Gnieźnieńskie, portal kościoła na Ołbinie (aktualnie wkościele Marii Magdaleny) we Wrocławiu, malowidła ścienne wCzerwieńsku, wTumie. Na specjalną uwagę zasługuje postęp książki ręcznie przepisywanej wklasztornych skryptoriach (psałterze, Biblie, rozprawy, kroniki, traktaty, zbiory kazań) bogato ilustrowane miniaturami ( iluminacje)

Czym jest romańska sztuka znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rysunkowy Film:
Co znaczy animowanego wykonanego techniką rysunkową (albo malarską plamy barwnej), bazuje na fotografowaniu nieruchomych rysunków, przedstawiających poszczególne etapy ruchu występujących (narysowanych romańska sztuka.
Wyraz Refren:
Co znaczy odmienne powtórzenie strofy, wersu albo jego części w stałych miejscach układu stroficznego, przeważnie w zakończeniu strofy. R. występuje w wierszowanych utworach lirycznych, jest właściwy romańska sztuka.
Wyraz Rilke Rainer Maria:
Co znaczy Debiutował liryką nastrojową Leben und Lieder (1894). Dojrzała twórczość R. ukształtowała się pod wpływem zetknięcia się zL. Tołstojem wRosji (1900) iprzyjaźni zA. Rodinem (1906). Sławę zdobył dzięki romańska sztuka.
Wyraz Ryngraf:
Co znaczy wformie tarczy albo półksiężyca zwymalowanym albo wygrawerowanym przedstawieniem otematyce rel. (na przykład r. zwizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej) albo godłem państwowym (r.zorłem); noszony romańska sztuka.
Wyraz Romantyzm:
Co znaczy iartystyczny ukształtowany wEuropie w 1. poł. XIX w., wPolsce od 1822 (wyd. It. Literaturze A. Mickiewicza) do stworzenia styczniowego (1863); swoim zasięgiem objął ideologię, filozofię, politykę romańska sztuka.