Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Romańska

Co oznacza ROMAŃSKA SZTUKA: styl wsztukach plastycznych, azwł. warchitekturze rozwijający się wXI-XIII w. Wyrósł ze sztuki karolińskiej zwpływami sztuki bizantyjskiej iislamu. R.sz. była związana w pierwszej kolejności zarchitekturą sakralną irycerskimi zamkami obronnymi. Zakony zreformowane (benedyktyni kluniaccy, cystersi) budują klasztory zorientowane na wschód - ojednym chórze, ze sklepieniem kolebkowym ipłaskim stropem należą do najwcześniejszych, które już
wXI w. ustąpiły wnętrzom znawą środkową inie oddzielonymi nawami bocznymi. Powstawały także kolegiaty, kościoły, katedry (przeważnie ozałożeniu bazylikowym zwieżami): wysokie, masywne ogrubych murach, wieloczłonowe, oformach prostych, geometrycznych, surowych, zwartych proporcjach zukładem spiętrzonych brył; budowane zciosanego kamienia. Stosowano łuki półkoliste, sklepienia kolebkowe, potem krzyżowe albo krzyżowo-żebrowe, czasem kopuły. Rzeźba imalarstwo były podporządkowane architekturze jako dekoracje sklepień, ścian, na przykład motyw Chrystusa Pankratora (na przykład 1123 apsyda zSt. Climent de Tall), Madonna zDzieciątkiem. Właściwością wyróżniającą sz.r. są monstra, niezwykłe fantastyczne rysunki irzeźby zwierząt. Kluczowe zabytki sz.r.: Francja: na przykład kościoły wCaen, Tours, Tuluzie, Arles, Moissac, Souillac, Vzelay; malowidła ścienne St. Savin, Sur Gartempe, Vir; Włochy: na przykład katedra wPizie, Modenie; Anglia: na przykład opactwo St. Albans, katedra wChichester; Niemcy: na przykład katedra wTrewirze, Spirze, Moguncji, Wormacji, kościół wKolonii; wPolsce: katedry r. wGnieźnie, Płocku, Poznaniu, Krakowie, kolegiaty (Tum pod Łęczycą, Opatów, Kruszwica), klasztory (Tyniec, Wąchock), brązowe Drzwi Gnieźnieńskie, portal kościoła na Ołbinie (aktualnie wkościele Marii Magdaleny) we Wrocławiu, malowidła ścienne wCzerwieńsku, wTumie. Na specjalną uwagę zasługuje postęp książki ręcznie przepisywanej wklasztornych skryptoriach (psałterze, Biblie, rozprawy, kroniki, traktaty, zbiory kazań) bogato ilustrowane miniaturami ( iluminacje)

Czym jest romańska sztuka znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Robbe-Grillet Alain:
Co znaczy ireżyser filmowy, matematyk zwykształcenia. Przedstawiciel iteoretyk eksperymentalnego kierunku nowa powieść , którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm romańska sztuka.
Wyraz Realizm Poetycki W Filmie:
Co znaczy nazwa nurtu w kinie franc. l. 30., stworzonego poprzez scenarzystę i poetę J. Prverta i reżyserów J. Duviviera i M. Carngo. W istocie z realizmem miał mało wspólnego. Bohaterami filmów byli romańska sztuka.
Wyraz Rokoko:
Co znaczy wnętrz, wrzemiośle artystycznym, także wmalarstwie irzeźbie. Związany zkulturą dworską, powstał za panowania króla Francji Ludwika XV ( Ludwika XV styl), dostępny wwielu państwach Europy romańska sztuka.
Wyraz Rodzina Językowa:
Co znaczy wspólne pochodzenie, podobne formy gramat. izasób leksykalny. Pośród jęz. europ. (o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski, rumuński romańska sztuka.
Wyraz Realizm W Literaturze:
Co znaczy człowieka w utworze lit. w jego codziennej egzystencji, odpowiednio z przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący reguły antycznej estetyki mimesis. Jako kierunek lit. ukształtowany we romańska sztuka.