Czy przydatne?

Co to jest Rokoko

Co oznacza ROKOKO: styl warchitekturze wnętrz, wrzemiośle artystycznym, także wmalarstwie irzeźbie. Związany zkulturą dworską, powstał za panowania króla Francji Ludwika XV ( Ludwika XV styl), dostępny wwielu państwach Europy. Właściwością charakterystyczną stylu r. było dążenie do wytworności form, elegancji, intymności iwygody. Charakterystyczne dla r. są dekoracyjne formy ofantazyjnych, czasem niesymetrycznych kształtach, na przykład Schody Hiszpańskie wRzymie. Architektura r. znacząco pomniejszyła skalę wstosunku do budowli barokowych, co wiązało się ze zmianą stylu życia zdworskiego na bardziej "udomowiony". Budowle przeważnie miały założenia elipsowate, falujące płaszczyzny fasad, zaokrąglone krawędzie. Preferowano rzut pałacu wkształcie litery U. Coraz częściej były także fasady wduchu skromnego klasycyzmu. Wnętrza niewielkie, jasne zdużymi oknami, ściany ozaokrąglonych narożnikach, zdobione dekoracyjnymi panneaux, złoceniami, sztukaterią, boazeriami, lustrami. Meble lekkie, jasne, obite jasnymi tkaninami, złocone, intarsjowane, cyzelowane brązem. Wdekoracji r. obogatej formie przeważnie występował motyw najpopularniejszy, rocaille (franc. muszla, kamyk) - ornament oparty na stylizowanym motywie muszli, małżowin, wzbogacony regularnie grzebieniem wpostaci morskiej fali, grzywy onieregularnej, asymetrycznej formie iswobodnej kompozycji; oprócz tego chinoiserie (motywy chińskie, japońskie, indyjskie), singerie (motywy dekoracyjne zmałpami), kwiaty (przeważnie pełnoplastyczne), girlandy. Rzeźba, przeważnie architektoniczna albo wykonana wstiuku i wzłoconym ipolichromowanym drewnie, spełnia funkcje dekoracyjne we wnętrzach; sporą popularnością cieszyły się także drobne formy rzeźbiarskie wporcelanie (porcelana miśnieńska i manufaktury S`evres) - dekoracyjne sceny figuralne, zegary, serwisy, dekoracje stołu. Malarstwo r. charakteryzowało się lekkością, zmysłowością, popularne były obrazy małego formatu, tak zwany fęte champętre ifęte galante, miniatury portretowe (na przykład pastel). Kluczowymi reprezentantami r. byli między innymi F.Boucher, E. M. Falconet, A.Wat-teau iJ.-H. Fragonard. R. było stylem przejściowym pomiędzy barokiem aklasycyzmem

Czym jest rokoko znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Romańska Sztuka:
Co znaczy plastycznych, azwł. warchitekturze rozwijający się wXI-XIII w. Wyrósł ze sztuki karolińskiej zwpływami sztuki bizantyjskiej iislamu. R.sz. była związana w pierwszej kolejności zarchitekturą sakralną rokoko.
Wyraz Rodzaj Literacki:
Co znaczy budowy dzieła lit. i istota jego funkcji stanowiących podstawę zaliczenia utworów różnych autorów iokresów do tej samej klasy. Podział lit. pięknej, dokonywany zuwagi na zasadnicze wyznaczniki rokoko.
Wyraz Retoryka:
Co znaczy pięknego wysławiania się, krasomówstwo; wstarożytności iśredniowieczu element nauczania, do w. XIX wykładana wszkołach europ. Wantyku reprezentowana raczej poprzez Arystotelesa, Cycerona, Tacyta rokoko.
Wyraz Różycki Ludomir:
Co znaczy muzyka zawiera przedmioty neoromantyczne iimpresjonistyczne. Najistotniejsze wtwórczości R. są nawiązania do pol. muzyki ludowej, której orędownikiem był wświecie. Do kompozycji R. należą balety (Pan rokoko.
Wyraz Realne Znaczenie Wyrazu:
Co znaczy wyjaśnieniu treści znaczeniowej wyrazu bez odwoływania się do jego budowy słowotwórczej; może ono być użytkowane zarówno do wyrazów obcych niezrozumiałych dla mówiących, jak i do wyrazów swojskich rokoko.