Czy przydatne?

Co to jest Językowa Rodzina

Co oznacza RODZINA JĘZYKOWA: ekipa jęz. mająca wspólne pochodzenie, podobne formy gramat. izasób leksykalny. Pośród jęz. europ. (o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski, rumuński); germańską (niemiecki, angielski, holenderski, duński, norweski, szwedzki, flamandzki, islandzki, fryzyjski), słowiańską iinne mniejsze. Wewnątrz tej ostatniej wyróżniamy jęz. zachodniosłowiańskie (czeski, słowacki, polski), południowosłowiańskie (bułgarski, serbski, macedoński, chorwacki) iwschodniosłowiańskie (rosyjski, ukraiński, białoruski)

Czym jest rodzina językowa znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Replika:
Co znaczy sztuki (obrazu, rzeźby, spektaklu) wykonane poprzez autora oryginału. Może on zamieniać szczegóły wstosunku do pierwszej wersji. Na przykład E. Munch miał zwyczaj robić r. dzieła sprzedawanego, stąd rodzina językowa.
Wyraz Rodin Auguste:
Co znaczy prekursor nowoczesnej rzeźby; fascynowała go rzeźba antyczna irokokowa i dzieła Michała Anioła iDonatella. Pracował wbrązie, marmurze, terrakocie. Wtwórczości monumentalnej iosobistej łączył wątki rodzina językowa.
Wyraz Roth Philip:
Co znaczy czołowy przedstawiciel nurtu żydowskiego wnajnowszej prozie tego państwie. Jego twórczość skupia się raczej na problemie kondycji Żyda we współczesnym świecie. Zwielką przenikliwością isarkazmem rodzina językowa.
Wyraz Rytm:
Co znaczy albo przestrzeni regularność fragmentów, przedmiotów, uchwytna w trakcie lektury wiersza albo prozy poetyckiej, bywa fundamentem rytmizacji, czasem muzyczności: wliryce ludowej, pieśniach, odzie rodzina językowa.
Wyraz Rymkiewicz Władysław:
Co znaczy autor książek otematyce hist., społ.-obyczajowej, psychol. imoralizującej. Debiutował zbiorem opowiadań Pan swego życia (1929), w dalszym ciągu wydał powieść oczasach wielkiego kryzysu Eksmisja (1933 rodzina językowa.