Czy przydatne?

Co to jest Literacki Rodzaj

Co oznacza RODZAJ LITERACKI: mechanizm zasad budowy dzieła lit. i istota jego funkcji stanowiących podstawę zaliczenia utworów różnych autorów iokresów do tej samej klasy. Podział lit. pięknej, dokonywany zuwagi na zasadnicze wyznaczniki konstrukcji dzieł, takie jak: budowa świata przedstawionego, sposób ujawnienia się podmiotu lit. ikształt jęz.-stylist. pozwolił na wydzielenie trzech r.l. Historycznie już wPoetyce Arystotelesa funkcjonuje podział na lirykę ( podmiot liryczny, monolog liryczny, przypadek liryczna), epikę ( narrator, narracja, świat przedstawiony, fabuła) i dramat ( akcja, dialog, brak podmiotu nadrzędnego). Zróżnicowanie form rodzajowych pozwala wydzielić gatunki literackie i odmiany gatunkowe. Wobrębie r.l. gatunki mające pewne cechy wspólne łączą się tworząc odmiany rodzajowe, na przykład liryka bez- pośrednia. Na styku trzech r.l. i innych form piśmiennictwa wykształciły się gatunki pograniczne, z kolei przenikanie się zasad właściwych dla poszczególnych rodzajów doprowadziło do stworzenia gatunków mieszanych

Czym jest rodzaj literacki znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rondo:
Co znaczy wktórej części muzyczne posiadają refren - część powtarzającą się. Wywodzi się zfranc. pieśni, wktórej refren przeplatany był kupletami. Może być metodą samodzielną (na przykład Rondo Mozarta) albo rodzaj literacki.
Wyraz Realizm W Malarstwie:
Co znaczy pejzażystów, zwł. w malarstwie J. Constablea można zauważyć poetycki r. pokazujący zwyczajną swojskość. R. pojmowany jako styl artystyczny wywodzi się z nowego pokazywania prawdy społ. bez rodzaj literacki.
Wyraz Realizm W Teatrze:
Co znaczy realistyczne odbicie rzeczywistości społ. i prawdy psychologicznej, znalazł najdoskonalsze odbicie w Teatrze Meiningeńczyków i ogromnych reformatorów teatru ros., na przykład K. Stanisławskiego rodzaj literacki.
Wyraz Rachmaninow Siergiej:
Co znaczy pianista ros. W 1918 osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Wirtuoz fortepianu, wypracował nowoczesny, wykorzystujący dynamikę i motorykę styl gry. W kompozycjach, zwł. koncertach fortepianowych rodzaj literacki.
Wyraz Rewers:
Co znaczy odwrotna, tylna strona przedmiotu, na przykład medalu, monety, rysunku, obrazu, tkaniny, skrzydła ołtarzowego. Zobacz także awers rodzaj literacki.