Czy przydatne?

Co to jest Alain Grillet Robbe

Co oznacza ROBBE-GRILLET ALAIN: franc. poeta ireżyser filmowy, matematyk zwykształcenia. Przedstawiciel iteoretyk eksperymentalnego kierunku "nowa powieść", którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm, tragedia (1956) iw zbiorze esejów Onową powieść (1963). Dowodził wnich między innymi, iż obiektywną wizję świata dają jedynie wrażenia wzrokowe. Trzymając się tej tezy zamieszczał wswoich utworach sporo drobiazgowych opisów elementów, nie wchodząc ani woceny, ani uogólnienia problemów. Głosi, iż "świat nie jest ani sensowny, ani absurdalny. Zwyczajnie jest" idlatego, jego zdaniem, wszelaki subiektywizm wart jest jedynie potępienia. Pomimo zamysłu eliminacji osoby bohatera nie zdołał jednak ukryć własnego "ja", dzięki czemu proza R.-G. prócz świata schematów, płaszczyzn iwykresów ma pewien rys liryzmu. Z kolei zasługą jego pozostaje udana próba oczyszczenia powieści zprzestarzałego inatrętnego mieszczańskiego psychologizmu. Wdorobku tego autora znajdują się powieści Gumy (1953), Żaluzja (1957), Wlabiryncie (1959), Dom schadzek (1965), Dżin. Czerwona wyrwa wbruku ulicznym (1981), autobiografia Powracające lustro (1985), scenariusz filmu Zeszłego roku wMarienbadzie (1961) i filmy autorskie Trans-Europ-Express (1966), Człowiek, który kłamie (1969) iGra zogniem (1974)

Czym jest Robbe-Grillet Alain znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rossini Gioacchino Antonio:
Co znaczy operowy okresu romantyzmu, kontynuator klasycznej opery komicznej i opery buffa. Na jego twórczość wywarła wpływ franc. muzyka romantyczna, w pierwszej kolejności jej monumentalne środki wyrazu robbe-grillet alain.
Wyraz Regionalizm:
Co znaczy właściwość wymowy, słowo, związek wyrazowy, konstrukcja składniowa zgodne wymowie określonego obszaru geograficznego państwie, dzielnicy, regionu; składnik mowy potocznej, odmiany języka ogólnego robbe-grillet alain.
Wyraz Riepin Ilja:
Co znaczy przedstawiciel realizmu. Malował ikony, we Francji zetknął się zimpresjonizmem, przebywał także we Włoszech. Prof. Akademii Sztuki wPetersburgu, po rewolucji październikowej żył itworzył wswojej robbe-grillet alain.
Wyraz Replika:
Co znaczy sztuki (obrazu, rzeźby, spektaklu) wykonane poprzez autora oryginału. Może on zamieniać szczegóły wstosunku do pierwszej wersji. Na przykład E. Munch miał zwyczaj robić r. dzieła sprzedawanego, stąd robbe-grillet alain.
Wyraz Rokoko:
Co znaczy wnętrz, wrzemiośle artystycznym, także wmalarstwie irzeźbie. Związany zkulturą dworską, powstał za panowania króla Francji Ludwika XV ( Ludwika XV styl), dostępny wwielu państwach Europy robbe-grillet alain.