Czy przydatne?

Co to jest Ilja Riepin

Co oznacza RIEPIN ILJA: rysownik ros., przedstawiciel realizmu. Malował ikony, we Francji zetknął się zimpresjonizmem, przebywał także we Włoszech. Prof. Akademii Sztuki wPetersburgu, po rewolucji październikowej żył itworzył wswojej posiadłości wFinlandii. Malował obrazy rodzajowe otematyce społ. (na przykład Burłacy), hist. (Car Iwan Groźny zsynem Iwanem), liczne portrety ze wybitną charakterystyką portretowanych osób. Mistrz rysunku i rysownik znakomicie ukazujący różnorodne nastroje

Czym jest Riepin Ilja znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rimbaud Jean Arthur:
Co znaczy znakomity przedstawiciel symbolizmu. Na jego twórczości zaważyło niełatwe dzieciństwo, w wyniku którego wrażliwy, cierpiący na głód uczucia chłopiec popadał wliczne kompleksy, przy tym jasno widział riepin ilja.
Wyraz Roth Philip:
Co znaczy czołowy przedstawiciel nurtu żydowskiego wnajnowszej prozie tego państwie. Jego twórczość skupia się raczej na problemie kondycji Żyda we współczesnym świecie. Zwielką przenikliwością isarkazmem riepin ilja.
Wyraz Reportaż:
Co znaczy dziennikarskiej polegający się na faktach, wyrastający ze sprawozdania dziennikarskiego odpowiadającego na pięć klasycznych pytań: kto , gdzie , kiedy , jak , dlaczego , co go różni od fikcji lit riepin ilja.
Wyraz Refren:
Co znaczy odmienne powtórzenie strofy, wersu albo jego części w stałych miejscach układu stroficznego, przeważnie w zakończeniu strofy. R. występuje w wierszowanych utworach lirycznych, jest właściwy riepin ilja.
Wyraz Różycki Ludomir:
Co znaczy muzyka zawiera przedmioty neoromantyczne iimpresjonistyczne. Najistotniejsze wtwórczości R. są nawiązania do pol. muzyki ludowej, której orędownikiem był wświecie. Do kompozycji R. należą balety (Pan riepin ilja.