Czy przydatne?

Co to jest Retoryka

Co oznacza RETORYKA: teoria isztuka pięknego wysławiania się, krasomówstwo; wstarożytności iśredniowieczu element nauczania, do w. XIX wykładana wszkołach europ. Wantyku reprezentowana raczej poprzez Arystotelesa, Cycerona, Tacyta. Rozpowszechniona jako teoria wymowy poprzez Kwintyliana wpodręczniku Institutiones oratoriae libri XII (Okształceniu wymowy, Iw.). Kontynuowana poprzez sztukę oratorską Kościoła ( homiletyka), funkcjonowała także jako zestaw regulaminów iwzorów stylist. Kwintylian wyróżnił wswym dziele
5 etapów przygotowań do mowy: 1) inventio - zbieranie materiałów, określenie schematu argumentacji iwywodu logicznego; 2) dispositio - model kompozycji wystąpienia; 3) elocutio - rozważanie doboru stylu i figur retorycznych;
4) memoria - metody ćwiczeń pamięciowych; 5) pronuntiatio - sposób wygłoszenia. Zasady r. zostały uwzględnione potem w poetykach normatywnych, krytyce lit. ipraktyce twórczej, współcześnie część jej kompetencji przejęła teoria literatury

Czym jest retoryka znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Retardacja:
Co znaczy opierający na celowym opóźnianiu rozstrzygnięcia akcji, rozwiązania konfliktu albo stopniowaniu napięcia przez wprowadzenie do utworu opisów, dygresji, piętrzenie powikłań sytuacyjnych celem retoryka.
Wyraz Rudnicki Adolf:
Co znaczy Członek zespołu redakcyjnego tygodnika Kuźnica (1945-49), współpracownik tygodnika Świat (1953-68), autor cyklu felietonów Niebieskie kartki drukowanego na jego łamach (1956-67). Debiutował retoryka.
Wyraz Reneizm:
Co znaczy ukształtowania bohatera lit. upowszechniony w lit. romantycznej odpowiednio z pierwowzorem tytułowej postaci opowiadania F.R. de Chateaubrianda Ren (1802). Młodzieniec o wybujałej wyobraźni, samotnik retoryka.
Wyraz Rodziewiczówna Maria:
Co znaczy nowelistka. Jej pierwsze opowiadanie Jazon Bobrowski ukazało się w Świcie w1884, anagrodzona na konkursie Świtu powieść Straszny dziadunio (1887) zdobyła spory rozgłos, za idealną powieść R. krytyka retoryka.
Wyraz Rymkiewicz Władysław:
Co znaczy autor książek otematyce hist., społ.-obyczajowej, psychol. imoralizującej. Debiutował zbiorem opowiadań Pan swego życia (1929), w dalszym ciągu wydał powieść oczasach wielkiego kryzysu Eksmisja (1933 retoryka.