Czy przydatne?

Co to jest Replika

Co oznacza REPLIKA: powtórzenie dzieła sztuki (obrazu, rzeźby, spektaklu) wykonane poprzez autora oryginału. Może on zamieniać szczegóły wstosunku do pierwszej wersji. Na przykład E. Munch miał zwyczaj robić r. dzieła sprzedawanego, stąd także jego obrazy istnieją wkilku wersjach

Czym jest replika znaczenie w Słownik pisownia R .


Wyraz Rydel Lucjan
Co znaczy młodopolski pisarz, dramaturg, tłumacz, publicysta, kierownik lit. Teatru im. J. Słowackiego wKrakowie (1915-16). Debiutował fragmentem powieści historycznej.
Wyraz Russell Bertrand
Co znaczy z angielskiego: matematyk, logik, filozof imoralista, wykładowca uniwersytetu wCambridge, Pekinie iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele.
Wyraz refren
Co znaczy dosłowne albo nieco odmienne powtórzenie strofy, wersu albo jego części w stałych miejscach układu stroficznego, przeważnie w zakończeniu strofy. R. występuje.
Wyraz realne znaczenie wyrazu
Co znaczy bazuje na wyjaśnieniu treści znaczeniowej wyrazu bez odwoływania się do jego budowy słowotwórczej; może ono być użytkowane zarówno do wyrazów obcych.
Wyraz renesans, odrodzenie
Co znaczy epoka wdziejach kultury europ. trwająca we Włoszech od XIV w. do pocz. XVI w., wPolsce od końca XV w. do pocz. XVII w. Fundamentem zmian kulturowych.