Czy przydatne?

Co to jest Auguste Pierre Renoir

Co oznacza RENOIR PIERRE-AUGUSTE: rysownik franc., impresjonista; różnił się znacząco od innych przedstawicieli impresjonizmu będąc w pierwszej kolejności portrecistą; lubił malować dzieci iludzi wszczęśliwych, beztroskich chwilach, na przykład Śniadanie wioślarzy, Dziewczynki przy pianinie. Uczył się malować między innymi kopiując wLuwrze dzieła dawnych mistrzów. Spory wpływ na jego inicjalną twórczość miało malarstwo G. Courbeta, E. Delacroix, J.B.C. Corota, potem także J.A.D. Ingresa. Wraz zC. Monetem, A. Sisleyem, F. Bazilleem wyjeżdżał na plenery do Fontainebleau; sporo podróżował, między innymi do Włoch, do Algieru. Współorganizator pierwszej wystawy impresjonistów w1874. Teorie impresjonistów powiązane zpodziałem kolorów pozwoliły R. na rozwinięcie własnej teorii barw, popartej ogromnym wyczuciem koloru. Jasna chromatyka obrazów R. została wzmocniona metodą nakładania farby wcienkich przejrzystych warstwach, tworzących sukces przejrzystości, na przykład Angielska grusza, albo miękkimi pociągnięciami pędzla. R. wypracował sukces migotania, ruchu, światła na przykład Loża wOperze, Le Moulin de la Galette, Huśtawka, Pani Charpentier zdziećmi. R. był mistrzem malarstwa figuratywnego, jego niezwykłe zainteresowanie metodą różniło go od innych impresjonistów. Kontury kształtów wjego obrazach są nieostre, tworzy je gra kontrastów, obszary oświetlone są bezpośrednio iwzmacniają całą kompozycję, na przykład Gabriela iklejnoty, Gabrielle zróżą, Półakt. Modelował kształty jak wrzeźbie, kładąc spory nacisk na światło icień, ujawniając łagodny modelunek iostre kontrastowe cienie, na przykład Kąpiące się ipejzaż. Bardzo ważną właściwością malarstwa R. jest wyrazisty, dopracowany fragment ujawniający się zrozproszonego obszaru obrazu. Wkońcowym okresie twórczości, częściowo sparaliżowany, malował pędzlem przywiązywanym do ręki albo także kierował robotą uczniów, którzy wg jego wskazówek wykonywali obrazy, na przykład akt Wenus

Czym jest Renoir Pierre-Auguste znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Robbe-Grillet Alain:
Co znaczy ireżyser filmowy, matematyk zwykształcenia. Przedstawiciel iteoretyk eksperymentalnego kierunku nowa powieść , którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm renoir pierre-auguste.
Wyraz Rodzaj Gramatyczny Wyrazu:
Co znaczy obejmująca wjęzyku polskim wszystkie odmienne części mowy, za jej pomocą wskładni zdania wyodrębniamy: a) związek pomiędzy podmiotem zdania ajego orzeczeniem: ojciec spał - mama spała - dziecko spało renoir pierre-auguste.
Wyraz Rysunkowy Film:
Co znaczy animowanego wykonanego techniką rysunkową (albo malarską plamy barwnej), bazuje na fotografowaniu nieruchomych rysunków, przedstawiających poszczególne etapy ruchu występujących (narysowanych renoir pierre-auguste.
Wyraz Regionalizm:
Co znaczy właściwość wymowy, słowo, związek wyrazowy, konstrukcja składniowa zgodne wymowie określonego obszaru geograficznego państwie, dzielnicy, regionu; składnik mowy potocznej, odmiany języka ogólnego renoir pierre-auguste.
Wyraz Rodziewiczówna Maria:
Co znaczy nowelistka. Jej pierwsze opowiadanie Jazon Bobrowski ukazało się w Świcie w1884, anagrodzona na konkursie Świtu powieść Straszny dziadunio (1887) zdobyła spory rozgłos, za idealną powieść R. krytyka renoir pierre-auguste.