Czy przydatne?

Co to jest Rembrandt, właśc. R. Harmenszoon van Rijn

Co oznacza REMBRANDT, WŁAŚC. R. HARMENSZOON VAN RIJN: rysownik, malarz i grafik holenderski, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach sztuki; po okresie nauk w Lejdzie (u J. van Swanenburga) i w Amsterdamie (u P. Lastmana) wrócił do Lejdy, gdzie założył pracownię wyspecjalizowaną w malowaniu portretów, obrazów hist. i rel., na przykład Pielgrzymi z Emaus, Dawid z głową Goliata przed Saulem, Koncert, Tobiasz i Anna. Obrazy z tego okresu charakteryzują się dramatyczną kompozycją, grubą fakturą (używał impastów), precyzyjnym wykończeniem szczegółów. W 1632 r. przeniósł się do Amsterdamu, zamieszkał w domu bogatego kupca i antykwariusza H. van Uylenburgha, którego bratanicę Saskię poślubił (1634). Była ona jego muzą i modelką do wielu obrazów, na przykład Autoportret z Saskią na kolanach, Saskia jako Flora, Saskia w kapeluszu z piórami. Był to idealny moment w życiu R., otrzymywał sporo prestiżowych zamówień, nabył własny dom, przyjaźnił się z patrycjuszami, teologami, poetami. Ograniczył jasną kolorystykę w obrazach, malował niemal monochromatycznie używając stonowanych odcieni brązów, żółcieni, chłodnych i ziemistych zieleni; światło i kontrasty światłocieniowe budują obraz, na przykład Judasz zwracający srebrniki, Wskrzeszenie Łazarza, Porwanie Prozerpiny, Porwanie Europy. Powstaje cała seria portretów i autoportretów. Odniósł efekt malując Lekcję anatomii doktora Tulpa (1632), a również Portret kaznodziei Cornelisa Anso. W portretach ukazywał charakter postaci, nastrój, a nade wszystko z mistrzostwem pokazywał detal (na przykład koronki); obrazy ożywił dynamiką, dramatycznością i intensywnością nastroju, na przykład Danae, Uczta Baltazara, cykl Pasja Chrystusa, Anioł opuszczający dom Tobiasza, Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem (ten obraz R. znajduje się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie). W 1642 R. namalował jedno z w najwyższym stopniu znanych i w najwyższym stopniu dynamicznych dzieł: Wymarsz strzelców (zw. Strażą nocną) - w tym roku umarła Saskia; odtąd rozpoczął się coraz trudniejszy moment w życiu R., który miał coraz mniej zamówień, zubożał, w 1656 był zmuszony ogłosić bankructwo. Malował teraz w pierwszej kolejności sceny rel., obrazy bardziej nastrojowe, kompozycyjnie spokojniejsze, coraz bardziej monochromatyczne w głębokich nasyconych czerwieniach, brązach, żółcieniach z rozproszonym (a nie jak dawniej skupionym) światłem, na przykład Chrystus i jawnogrzesznica, Uczta w Emaus, Zuzanna i starcy. Pośród tych późnych dzieł znajdują się także arcydzieła: Przełożeni cechu sukienników, Przysięga Klaudiusza Cywilisa, Żydowska narzeczona, Portret dla rodziny, Powrót syna marnotrawnego i in., na przykład Trzy drzewa. O mistrzostwie malarstwa R. decyduje gra światła, faktury, mistrzostwo i subtelność przekazywania uczuć i specyficzna, charakterystyczna dla R., gama barw. Był także wybitnym grafikiem (akwaforta, akwatinta, sucha igła)

Czym jest Rembrandt, właśc. R znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rilke Rainer Maria:
Co znaczy Debiutował liryką nastrojową Leben und Lieder (1894). Dojrzała twórczość R. ukształtowała się pod wpływem zetknięcia się zL. Tołstojem wRosji (1900) iprzyjaźni zA. Rodinem (1906). Sławę zdobył dzięki rembrandt, właśc. r. harmenszoon van rijn.
Wyraz Reinhardt Max, Właśc. M. Goldmann:
Co znaczy reżyser, jeden z ogromnych reformatorów teatru. Działał w Niemczech, po dojściu Hitlera do władzy wyjechał w 1938 r. do Ameryki. Sławę przyniosła mu inscenizacja Snu nocy letniej Szekspira w 1905 na rembrandt, właśc. r. harmenszoon van rijn.
Wyraz Rodzina Językowa:
Co znaczy wspólne pochodzenie, podobne formy gramat. izasób leksykalny. Pośród jęz. europ. (o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski, rumuński rembrandt, właśc. r. harmenszoon van rijn.
Wyraz Rytm:
Co znaczy albo przestrzeni regularność fragmentów, przedmiotów, uchwytna w trakcie lektury wiersza albo prozy poetyckiej, bywa fundamentem rytmizacji, czasem muzyczności: wliryce ludowej, pieśniach, odzie rembrandt, właśc. r. harmenszoon van rijn.
Wyraz Realizm Poetycki W Filmie:
Co znaczy nazwa nurtu w kinie franc. l. 30., stworzonego poprzez scenarzystę i poetę J. Prverta i reżyserów J. Duviviera i M. Carngo. W istocie z realizmem miał mało wspólnego. Bohaterami filmów byli rembrandt, właśc. r. harmenszoon van rijn.