Czy przydatne?

Co to jest Religia

Co oznacza RELIGIA: relacja człowieka do różnie pojmowanego sacrum objawiający się w doktrynie rel., kulcie rel. i organizacji rel. Etymologia definicje r. jest niejednoznaczna, wskazywane są trzy źródła: religare - wiązać ponownie człowieka z Bogiem; relegare - odczytywać na nowo; reeligare - wybierać ponownie. Teoretyczną fundamentem przekonań rel. jest doktryna, na którą składają się teorie: boga - teologia (gr. theos = bóg), świata - kosmologia (gr. kosmos = świat), człowieka - antropologia (gr. nthropos = człowiek). Poglądy na sferę sacrum obejmują sprawy pochodzenia bogów ( teogonia) - teoria narodzin boga z chaosu; uznanie, iż Bóg istnieje wiecznie (r. monoteistyczne). Kosmologie rel. określają między innymi genezę świata ( kosmogonia), sedno jego istnienia i obraz jego końca ( eschatologia). Głównymi elementami antropologii rel. są: teoria duszy (pneumatologia), teoria zbawienia (soteriologia) i wizja życia pozagrobowego (eschatologia). Zewnętrzny przejaw życia rel., zespół praktyk będących wyrazem czci określany jest mianem kultu, w którego skład wchodzą obrzędy, ofiary, modlitwy, pielgrzymki i procesje do miejsc świętych, posty, jałmużna i ceremonie rel. Celem ujednolicenia różnych wierzeń, formułowania doktryny i pozyskiwania nowych członków powoływano organizacje rel., początkowo oparte na wspólnocie społeczeństw rodowo-plemiennych tak zwany sekretne stowarzyszenia, typowe dla cywilizacji rolniczych tak zwany związki misteryjne i w najwyższym stopniu rozwinięte formy zwane Kościołem. Użytkowane w badaniach zasady klasyfikacji rel. pozwalają wyróżnić jej odmiany z uwagi na kryterium: historyczne - wymarłe i żywe; geograficzne - między innymi Egiptu, Grecji, Chin, Słowian, Majów; zasięgu terytorialno-etnicznego- plemienne, narodowe (na przykład judaizm) i światowe (na przykład buddyzm, chrześcijaństwo, islam); genetyczne - naturalne (na przykład fetyszyzm) i objawione, wiążące się z objawieniem udzielonym wybranemu człowiekowi (na przykład judaizm, buddyzm, chrześcijaństwo, islam); liczby bóstw - politeizm (wielu bogów), henoteizm - szczególna cześć jednemu spośród wielu, monoteizm - kult jednego Boga, z trzema formami: teizm, panteizm i deizm. Główny moment w kształtowaniu r. przypada na VI przed naszą erą do VII w. n.e.: buddyzm, hinduizm, taoizm, konfucjanizm, jap. shintô, islam, judaizm i chrześcijaństwo. Aktualnie największy zasięg mają trzy r. uniwersalistyczne: chrześcijaństwo (w tym katolicyzm, protestantyzm, prawosławie), islam i buddyzm

Czym jest religia znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Ready-Mades:
Co znaczy wykonane przemysłowo, użyte w nowym, artystycznym kontekście, pozbawiającym je racjonalności. Po raz pierwszy użyte poprzez M. Duchampa, który zamiast wykonanego poprzez siebie dzieła umieścił na religia.
Wyraz Robbe-Grillet Alain:
Co znaczy ireżyser filmowy, matematyk zwykształcenia. Przedstawiciel iteoretyk eksperymentalnego kierunku nowa powieść , którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm religia.
Wyraz Realizm Filmowy:
Co znaczy polegająca na wiernym rejestrowaniu i utrwalaniu rzeczywistości; r.f. jest historycznie zmienny i dotyczy różnych konwencji między innymi cinma direct i cinma- -vrit (kino-prawda). Franc. kino religia.
Wyraz Reneizm:
Co znaczy ukształtowania bohatera lit. upowszechniony w lit. romantycznej odpowiednio z pierwowzorem tytułowej postaci opowiadania F.R. de Chateaubrianda Ren (1802). Młodzieniec o wybujałej wyobraźni, samotnik religia.
Wyraz Rembrandt, Właśc. R. Harmenszoon Van Rijn:
Co znaczy grafik holenderski, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach sztuki; po okresie nauk w Lejdzie (u J. van Swanenburga) i w Amsterdamie (u P. Lastmana) wrócił do Lejdy, gdzie założył pracownię religia.