Czy przydatne?

Co to jest Relief

Co oznacza RELIEF: kompozycja rzeźbiarska wykonana na kamiennej, drewnianej płycie albo w metalu z pozostawieniem tła; uzyskiwana technikami: rzeźbienia, kucia, odlewu i tak dalej; zależnie od stopnia wypukłości dzieli się na r. płaski - płaskorzeźbę (bas-relief), lekko wystający powyżej płaszczyznę; r. wypukły, gdy kompozycja bardzo wznosi się powyżej tło (haut-relief) i wklęsłorzeźbę, a więc ryt, gdy tło wystaje powyżej kompozycję. R. należy do najstarszych gatunków sztuki - r. wklęsłym są na przykład prehistoryczne ryty skalne. Wybitne r. wszystkich typów powstawały w Mezopotamii, w starożytnym Egipcie, w Grecji, w Rzymie (na przykład Kolumna Trajana, sarkofagi). Największy postęp r. nastąpił w momencie renesansu (na przykład r. przedstawiający tańczących i grających chłopców
L. della Robbia), a w pierwszej kolejności r. Donatella (na przykład Uczta Heroda w Sienie, w Padwie r. opierając się na Kondotiera konnego Guttemalty i Walka ze smokiem u stóp statui św. Jerzego). Wybitnym odpowiednikiem r. jest także walka Lapitów z Centaurami Michała Anioła

Czym jest relief znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Renesans, Odrodzenie:
Co znaczy kultury europ. trwająca we Włoszech od XIV w. do pocz. XVI w., wPolsce od końca XV w. do pocz. XVII w. Fundamentem zmian kulturowych kształtujących nowy sposób myślenia stały się: odkrycia relief.
Wyraz Rzewuski Henryk, Pseud. Jarosz Bejła:
Co znaczy Podróżując po Europie, na Krymie (1825) iwe Włoszech (1830) zetknął się zA. Mickiewiczem, na którym wywarł spore wrażenie jako gawędziarz, ideowy lider konserwatywnego ugrupowania polit. ziemiaństwa relief.
Wyraz Rondo:
Co znaczy wktórej części muzyczne posiadają refren - część powtarzającą się. Wywodzi się zfranc. pieśni, wktórej refren przeplatany był kupletami. Może być metodą samodzielną (na przykład Rondo Mozarta) albo relief.
Wyraz Rodzina Językowa:
Co znaczy wspólne pochodzenie, podobne formy gramat. izasób leksykalny. Pośród jęz. europ. (o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski, rumuński relief.
Wyraz Realizm W Literaturze:
Co znaczy człowieka w utworze lit. w jego codziennej egzystencji, odpowiednio z przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący reguły antycznej estetyki mimesis. Jako kierunek lit. ukształtowany we relief.