Czy przydatne?

Co to jest Manuskrypt Rękopis

Co oznacza RĘKOPIS, MANUSKRYPT: 1) teksty zapisane ręcznie, wodróżnieniu od powielanych mechanicznie; wtakim rozumieniu każdy r. jest dziełem niepowtarzalnym oindywidualnych cechach. Najdawniejsze r. to inskrypcje na kamieniu, na tabliczkach glinianych; chińskie na skorupach żółwia albo ryte wmetalu; egipskie na zwojach papirusowych; 2) wwęższym znaczeniu r. to każdy tekst zapisywany ręcznie na papierze dzięki na przykład ołówka, atramentu, tuszu. R. podzielone są na archiwalne ibiblioteczne; 3) r. iluminowane - pergaminowe, papierowe, zdobione iluminacjami, regularnie z inicjałami, przepisywane ręcznie teksty księgi; największe kolekcje znajdują się wbibliotekach państwowych, klasztornych, muzeach. Są dziełami sztuki posiadającymi ogromną wartość historyczną, artystyczną, dokumentalną ikulturalną. Najstarsze europ. pochodzą zVIII w., wPolsce zXI w., luksusowe, bogato iluminowane liturgiczne z łaciny, na przykład Ewangeliarz gnieźnieński, Złoty kodeks pułtuski, Ewangeliarz płocki, Sakramentarz tyniecki iin

Czym jest rękopis, manuskrypt znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rublow Andriej:
Co znaczy rysownik rus., przedstawiciel moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego; mnich Ławry Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie ikonowym rękopis, manuskrypt.
Wyraz Rolland Romain:
Co znaczy dramaturg, muzykolog, historyk sztuki, autorytet moralny pocz. XX w., laureat Nagrody Nobla (1915). Twórczość lit. zaczął od dramatów. Pierwszy ich cykl, ujawniający socjalne zainteresowania autora rękopis, manuskrypt.
Wyraz Rodakowski Henryk:
Co znaczy portrecista. Początkowo malował wstylu biedermeier. Przebywając we Włoszech, azwł. we Francji malował szkice otematyce współcz. ihist. Pośród świetnych portretów (na przykład ojca, siostry, matki rękopis, manuskrypt.
Wyraz Realizm Filmowy:
Co znaczy polegająca na wiernym rejestrowaniu i utrwalaniu rzeczywistości; r.f. jest historycznie zmienny i dotyczy różnych konwencji między innymi cinma direct i cinma- -vrit (kino-prawda). Franc. kino rękopis, manuskrypt.
Wyraz Rzewuski Wacław:
Co znaczy artysta magnackiej sceny teatralnej wPodhorcach, zdobionej poprzez Ł. Smuglewicza ijego syna Antoniego, na której wystawiał wlatach 60. XVIII w. własne tragedie: Żółkiewski, Władysław pod Warną rękopis, manuskrypt.