Czy przydatne?

Co to jest Mikołaj Rej

Co oznacza REJ MIKOŁAJ: poeta, jeden z czołowych przedstawicieli lit. renesansowej, zwany ojcem lit. pol. Od 1525 r. w środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Od 1541 wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach polit. popierał szlachecki demokratyzm, czynnie uczestniczył w działalności rel., zakładał zbory i szkoły, brał udział w synodach. Twórczość R. prezentuje różnorodność gatunków lit., między innymi dialogi obyczajowe i polit., moralitety, misteria, dramaty, epigramy, fraszki i traktaty prozą. Przedstawiają one barwną encyklopedię życia obyczajowego współczesnej mu Polski dowodząc, iż polszczyzna to nie "język gęsi", lecz mowa zdolna wyrazić wszelakie emocje i treści. Mechanizm przemian polit. dążących do reform ustrojowych zwanych egzekucją praw propagował między innymi w dialogu Krótka rozprawa pomiędzy Panem, Wójtem a Plebanem (1543). Misterium Żywot Jezusa (1545) czy moralitet Kupiec (1549) to przykłady reformacyjnego piśmiennictwa rel.-moralnego. W nagrodę za wybitny przekład prozą z tekstu łacińskiego Psałterza Dawidów (1546) J. von den Campena dostał od króla Zygmunta Starego wieś Temerowce. Do szerzenia reformacji przyczynił się również jako autor rel.-moralnych kazań Postylla Pańska (1557) i komentarza do biblijnej księgi Apokalipsis (1565). Istotnym dziełem w twórczości R. jest pierwsza w lit. pol. pozycja wyrażająca dzięki alegorii świecki światopogląd człowieka renesansu: Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego (1558), przeróbka traktatu humanisty z Ferrary, radykała M. Palingeniusa. Żywot człowieka poczciwego, część tomu Źwierciadła (1568) przedstawia najlepszy obraz życia szlachcica pol. z dozą humorystycznej wyrozumiałości. W dorobku lit. R. są również zbiory satyrycznych epigramatów Zwierzyniec (1562) i fraszek Figliki (1574) i proza o wzniosłym charakterze Spólne narzekania wszej Korony na porządną niedbałość naszą

Czym jest Rej Mikołaj znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rembrandt, Właśc. R. Harmenszoon Van Rijn:
Co znaczy grafik holenderski, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach sztuki; po okresie nauk w Lejdzie (u J. van Swanenburga) i w Amsterdamie (u P. Lastmana) wrócił do Lejdy, gdzie założył pracownię rej mikołaj.
Wyraz Renesans, Odrodzenie:
Co znaczy kultury europ. trwająca we Włoszech od XIV w. do pocz. XVI w., wPolsce od końca XV w. do pocz. XVII w. Fundamentem zmian kulturowych kształtujących nowy sposób myślenia stały się: odkrycia rej mikołaj.
Wyraz Rabelais François:
Co znaczy odrodzenia, humanista, doktor, erudyta. Autor wielu publikacji z zakresu medycyny, lecz w pierwszej kolejności monumentalnego dzieła, fantastyczno-satyrycznej epopei Gargantua i Pantagruel (księgi 1 rej mikołaj.
Wyraz Rubinstein Artur:
Co znaczy pochodzenia pol., uważany za jednego znajwybitniejszych pianistów współcz. Zasłynął jako solista-wirtuoz, w szczególności jako wykonawca dzieł K.Szymanowskiego i F. Chopina. Grywał także wtrio znie rej mikołaj.
Wyraz Realizm W Teatrze:
Co znaczy realistyczne odbicie rzeczywistości społ. i prawdy psychologicznej, znalazł najdoskonalsze odbicie w Teatrze Meiningeńczyków i ogromnych reformatorów teatru ros., na przykład K. Stanisławskiego rej mikołaj.