Czy przydatne?

Co to jest Refren

Co oznacza REFREN: dosłowne albo nieco odmienne powtórzenie strofy, wersu albo jego części w stałych miejscach układu stroficznego, przeważnie w zakończeniu strofy. R. występuje w wierszowanych utworach
lirycznych, jest właściwy literaturze naśladującej pieśń ludową, na przykład M. Konopnicka, Tam, w moim państwie; jest zabiegiem stylistycznym służącym podkreśleniu rytmiki utworu, na przykład T. Czyżewskiego Kolęda w olbrzymim mieście; może zawierać ważny dla treści motyw przewodni albo eksponować przeżycia, na przykład
J. Słowackiego Smutno mi, Boże

Czym jest refren znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Realizm W Literaturze:
Co znaczy człowieka w utworze lit. w jego codziennej egzystencji, odpowiednio z przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący reguły antycznej estetyki mimesis. Jako kierunek lit. ukształtowany we refren.
Wyraz Recenzja:
Co znaczy dziennikarskiej, forma wypowiedzi zawierająca sprawozdawcze omówienie i krytyczną ocenę jakiegoś zjawiska, wydarzenia z bieżącego życia lit. i kulturalnego; pierwsze pol. r. pojawiły się z początkiem refren.
Wyraz Rzeczownik:
Co znaczy obejmuje wyrazy inazwy (osób, konkretnych elementów, zwierząt, zjawisk, pojęć, czynności icech, na przykład dziecko, szkoła, kot, nauczyciel, tablica, wierzba, śnieg, smutek, młodość) odmieniające refren.
Wyraz Rodzaj Literacki:
Co znaczy budowy dzieła lit. i istota jego funkcji stanowiących podstawę zaliczenia utworów różnych autorów iokresów do tej samej klasy. Podział lit. pięknej, dokonywany zuwagi na zasadnicze wyznaczniki refren.
Wyraz Renoir Pierre-Auguste:
Co znaczy impresjonista; różnił się znacząco od innych przedstawicieli impresjonizmu będąc w pierwszej kolejności portrecistą; lubił malować dzieci iludzi wszczęśliwych, beztroskich chwilach, na przykład refren.