Czy przydatne?

Co to jest Recitativo

Co oznacza RECITATIVO: obiekt konstruktywny w muzyce, wykorzystywany do prezentacji akcji scenicznej dramatu, wyróżnia się sylabicznym traktowaniem tekstu, nieregularną strukturą rytmiczną, powtarzaniem dźwięków, stosowaniem krótkich form melodycznych; oparte na stylu recytatywnym operowe partie arii pojawiły się na przykład w twórczości Ch. W. Glucka, R. Wagnera. Są chwytem stylistycznym w Małej i Ogromnej Improwizacji III cz. Dziadów

Czym jest recitativo znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Refren:
Co znaczy odmienne powtórzenie strofy, wersu albo jego części w stałych miejscach układu stroficznego, przeważnie w zakończeniu strofy. R. występuje w wierszowanych utworach lirycznych, jest właściwy recitativo.
Wyraz Rimbaud Jean Arthur:
Co znaczy znakomity przedstawiciel symbolizmu. Na jego twórczości zaważyło niełatwe dzieciństwo, w wyniku którego wrażliwy, cierpiący na głód uczucia chłopiec popadał wliczne kompleksy, przy tym jasno widział recitativo.
Wyraz Realizm W Literaturze:
Co znaczy człowieka w utworze lit. w jego codziennej egzystencji, odpowiednio z przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący reguły antycznej estetyki mimesis. Jako kierunek lit. ukształtowany we recitativo.
Wyraz Rokoko:
Co znaczy wnętrz, wrzemiośle artystycznym, także wmalarstwie irzeźbie. Związany zkulturą dworską, powstał za panowania króla Francji Ludwika XV ( Ludwika XV styl), dostępny wwielu państwach Europy recitativo.
Wyraz Radziwiłłowa Franciszka Urszula:
Co znaczy księcia Michała Rybeńki , pamiętnikarza, matka Karola Panie Kochanku ; pierwsza pol. dramatopisarka; twórczyni repertuaru do teatru magnackiego, gdzie scenografia nawiązywała do tradycji recitativo.