Czy przydatne?

Co to jest Recenzja

Co oznacza RECENZJA: gat. sztuki dziennikarskiej, forma wypowiedzi zawierająca sprawozdawcze omówienie i krytyczną ocenę jakiegoś zjawiska, wydarzenia z bieżącego życia lit. i kulturalnego; pierwsze pol. r. pojawiły się z początkiem XIX w. na łamach "Nowego Pamiętnika Warszawskiego", ich autorem był F.K. Dmochowski. W Wilnie w "Dzienniku Wileńskim" działała ekipa recenzentów, zwana "Towarzystwo Iksów"; w pozytywizmie r. pisali B. Prus, M. Konopnicka, P. Chmielowski, w międzywojniu znakomitymi recenzentami byli T. Boy Żeleński i K. Irzykowski. Wg kryterium tematycznego wyróżniamy współcześnie r.: nowości książkowej (na przykład na łamach "Nowe Książki", w TV w programie "Goniec", "Pegaz", w miesięczniku "poezja"), przedstawienia teatralnego (na przykład na łamach czasopisma "Teatr", "Notatnik Teatralny" i regionalnej prasy), filmu (na przykład na łamach miesięcznika "video", "Kino"), koncertu (na przykład miesięcznik "Tylko Rock"), wystawy dzieł sztuki, audycji radiowej (na przykład w programie "Nowości Książkowe"), widowiska telewizyjnego. Z racji na sposób ujęcia materiału krytycznego i funkcji (informacyjnej, poznawczej, wartościującej) wyróżniamy odmiany gatunkowe r.: informacyjna, oceniająca, felieton, list, esej, studium. Kompozycja typowej r. jest trójczłonowa: a) część informacyjna: autor, tytuł dzieła, data stworzenia, tematyka sztuki, rodzaj przekazu; b) część analityczno-krytyczna: prezentacja problematyki, układu materiału, metody argumentowania, trafności przyjętej konwencji; c) część oceniająca, subiektywna recenzja piszącego r., umiejscowienie dzieła w określonej tradycji lit., słowa skierowane do odbiorcy - "za" albo "przeciw", postulaty wobec artysty faktu artystycznego

Czym jest recenzja znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rodzaj Gramatyczny Wyrazu:
Co znaczy obejmująca wjęzyku polskim wszystkie odmienne części mowy, za jej pomocą wskładni zdania wyodrębniamy: a) związek pomiędzy podmiotem zdania ajego orzeczeniem: ojciec spał - mama spała - dziecko spało recenzja.
Wyraz Rapsod:
Co znaczy fragment większego poematu albo utwór samodzielny poetycko-narracyjny w podniosłym stylu, należący do tych, które można aby nazwać marszami pogrzebowymi, sięgający tradycji od Galla przez M. Sępa recenzja.
Wyraz Remarque Erich Maria, Właśc. E. Paul Remark:
Co znaczy racji na pacyfistyczne przekonania na emigracji od 1931 r., obywatel amer. od 1947 r. Zdeklarowany przeciwnik wszelkiej przemocy, wszystkie jego powieści mają antywojenny charakter. Na tle I i II recenzja.
Wyraz Równoważnik Zdania:
Co znaczy zawierające czasownika wformie osobowej iw związku ztym nie tworzące oficjalnie zdania, wyrażające jednak ten sam sedno treści, co zdanie, na przykład Spokój!, Która godzina?; wyróżniamy tyle recenzja.
Wyraz Riepin Ilja:
Co znaczy przedstawiciel realizmu. Malował ikony, we Francji zetknął się zimpresjonizmem, przebywał także we Włoszech. Prof. Akademii Sztuki wPetersburgu, po rewolucji październikowej żył itworzył wswojej recenzja.