Czy przydatne?

Co to jest Wyrazu Znaczenie Realne

Co oznacza REALNE ZNACZENIE WYRAZU: bazuje na wyjaśnieniu treści znaczeniowej wyrazu bez odwoływania się do jego budowy słowotwórczej; może ono być użytkowane zarówno do wyrazów obcych niezrozumiałych dla mówiących, jak i do wyrazów swojskich, niepodzielnych słowotwórczo i do wyrazów o budowie słowotwórczej przejrzystej; odpowiednikiem wyrazu objaśnionego dzięki kryterium realnoznaczeniowego jest słowo aksamit: "tkanina z jedwabiu albo wełny, pokryta miękkim krótkim włosem"; dopiero w objaśnieniu etymologicznym znajdziemy tłumaczenie, iż aksamit jest wyrazem gr. składającym się z cząstek heksa + miton = nić, iż to jest "sześcionitkowiec" (słowo już dziś historyczny); wyrazem pol., swojskim o temacie słowotwórczym niepodzielnym jest na przykład czasownik bać się, którego nie można objaśnić odmiennie niż dzięki definicji realnoznaczeniowej, oznacza on tyle, co: doznawać uczucia strachu, odczuwać strach (wg Słownika j. polskiego
W.
Doroszewskiego)

Czym jest realne znaczenie wyrazu znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rydel Lucjan:
Co znaczy dramaturg, tłumacz, publicysta, kierownik lit. Teatru im. J. Słowackiego wKrakowie (1915-16). Debiutował fragmentem powieści historycznej zgon Cezara, wydrukowanym wczasopiśmie Gimnazjalista (1885 realne znaczenie wyrazu.
Wyraz Reneizm:
Co znaczy ukształtowania bohatera lit. upowszechniony w lit. romantycznej odpowiednio z pierwowzorem tytułowej postaci opowiadania F.R. de Chateaubrianda Ren (1802). Młodzieniec o wybujałej wyobraźni, samotnik realne znaczenie wyrazu.
Wyraz Równoważnik Zdania:
Co znaczy zawierające czasownika wformie osobowej iw związku ztym nie tworzące oficjalnie zdania, wyrażające jednak ten sam sedno treści, co zdanie, na przykład Spokój!, Która godzina?; wyróżniamy tyle realne znaczenie wyrazu.
Wyraz Racjonalizm:
Co znaczy przeciwstawna empiryzmowi, negująca rolę doświadczenia w procesie poznania na rzecz rozumu; postawa głosząca sposobność rozumowego poznania wszystkiego, co istnieje, przeciwstawiana irracjonalizmowi realne znaczenie wyrazu.
Wyraz Rzeźba:
Co znaczy znajważniejszych dziedzin wsztukach plastycznych, której fundamentalną właściwością jest trójwymiarowa kompozycja wdrewnie, kamieniu (alabaster, granit, marmur, porfir), glinie, gipsie, stiuku (a realne znaczenie wyrazu.