Czy przydatne?

Co to jest Rapsod

Co oznacza RAPSOD: pieśń epicka, fragment większego poematu albo utwór samodzielny poetycko-narracyjny w podniosłym stylu, należący do tych, które można aby nazwać marszami pogrzebowymi, sięgający tradycji od Galla przez M. Sępa Szarzyńskiego, W. Kochowskiego, J. Ursyna Niemcewicza (Pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego) do Norwidowego Bema pamięci żałobny rapsod i innych liryków romantycznych, opłakujących bojowników wolności, między innymi w wierszach: A. Mickiewicza zgon pułkownika, Reduta Ordona, J. Słowackiego Na sprowadzenie prochów Napoleona, Pogrzeb kapitana Meyznera. Poetyckość r. podkreślały: heroiczny patos, opiewający niczym antycznego herosa - rycerza, bohatera kwestie narodowej. R. w powieści młodopolskiej był metodą lirycznej prozy narracyjnej, zwanej regularnie poematem prozą, dzięki swoistej, retorycznej konstrukcji narracyjnej, na którą składały się: opisy, monologi, epizody w mowie z pozoru zależnej, nade wszystko poetyzacja języka: słownictwa, stylu, składni, rytmizacji wypowiedzi. Ekspansja poetyckości r. wyraża się również w stylizacji dialogu, w sporym nasyceniu narracji symbolami. Stąd modernistyczne r. można podzielić na dwie fundamentalne odmiany: fantazje liryczno-psychologiczne, reprezentowane poprzez prozę S. Przybyszewskiego (Requiem aeternam, Wigilie, Epipsychidion, De profundis), większą rolę grały wzorce monologu lirycznego, poetyzacja stylu, odwołania mitologiczne, i wizje przyrodnicze (Gody życia A. Dygasińskiego) i w pierwszej kolejności historyczne, na przykład w utworach S. Żeromskiego (Powieść o Udałym Walgierzu, Duma o hetmanie, Międzymorze), W. Orkana (Drzewiej); w tej odmianie najpełniej realizowały się tradycje rapsodyczne: zwrot do prozy poetyckiej, do dziedzictwa romantycznego, odwoływanie się do ekspresjonizmu romantycznego, który umożliwiał artysty kształtowanie się wizji hist. R. zwykło się także nazywać Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i fragmenty epickie S. Wyspiańskiego

Czym jest rapsod znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rodzina Wyrazów:
Co znaczy wywodzących się ztego samego rdzenia, który może zawierać oboczności samogł. ispółgł. Wyrazy wobrębie r. tytułujemy pokrewnymi, łączy je podobne znaczenie iforma. R.w. mogą być złożone zróżnych rapsod.
Wyraz Realne Znaczenie Wyrazu:
Co znaczy wyjaśnieniu treści znaczeniowej wyrazu bez odwoływania się do jego budowy słowotwórczej; może ono być użytkowane zarówno do wyrazów obcych niezrozumiałych dla mówiących, jak i do wyrazów swojskich rapsod.
Wyraz Realizm W Malarstwie:
Co znaczy pejzażystów, zwł. w malarstwie J. Constablea można zauważyć poetycki r. pokazujący zwyczajną swojskość. R. pojmowany jako styl artystyczny wywodzi się z nowego pokazywania prawdy społ. bez rapsod.
Wyraz Romańska Sztuka:
Co znaczy plastycznych, azwł. warchitekturze rozwijający się wXI-XIII w. Wyrósł ze sztuki karolińskiej zwpływami sztuki bizantyjskiej iislamu. R.sz. była związana w pierwszej kolejności zarchitekturą sakralną rapsod.
Wyraz Roth Philip:
Co znaczy czołowy przedstawiciel nurtu żydowskiego wnajnowszej prozie tego państwie. Jego twórczość skupia się raczej na problemie kondycji Żyda we współczesnym świecie. Zwielką przenikliwością isarkazmem rapsod.