Czy przydatne?

Co to jest Urszula Franciszka Radziwiłłowa

Co oznacza RADZIWIŁŁOWA FRANCISZKA URSZULA: księżna, żona księcia Michała "Rybeńki", pamiętnikarza, matka Karola "Panie Kochanku"; pierwsza pol. dramatopisarka; twórczyni repertuaru do teatru magnackiego, gdzie scenografia nawiązywała do tradycji średniowiecznego układu symultanicznego i do wschodnich wnętrz: wieszano i słano kobierce i pasy polskie (symbol kultury sarmackiej) na scenie teatralnej w Nieświeżu, Słucku i w Białej; autorka sztuk teatralnych, między innymi Opatrzności Boskiej dzieło, udramatyzowanej baśni o królewnie Śnieżce i romansów: Niecnota w sidłach, Miłość dowcipna, Ślepa miłość nie patrzy na koniec, gdzie dostrzeżono wpływ rokokowej stylistyki (błahej tematyki, atmosfery zmysłowości, braku natrętnego moralizatorstwa); podejmowała próby spolszczenia komedii Moliera

Czym jest Radziwiłłowa Franciszka znaczenie w Słownik pisownia R .


Wyraz Rolland Romain
Co znaczy franc. poeta, dramaturg, muzykolog, historyk sztuki, autorytet moralny pocz. XX w., laureat Nagrody Nobla (1915). Twórczość lit. zaczął od dramatów. Pierwszy.
Wyraz Rzewuski Wacław
Co znaczy pisarz dramaturg, artysta magnackiej sceny teatralnej wPodhorcach, zdobionej poprzez Ł. Smuglewicza ijego syna Antoniego, na której wystawiał wlatach 60. XVIII.
Wyraz Remarque Erich Maria, właśc. E. Paul Remark
Co znaczy poeta niem., z racji na pacyfistyczne przekonania na emigracji od 1931 r., obywatel amer. od 1947 r. Zdeklarowany przeciwnik wszelkiej przemocy, wszystkie jego.
Wyraz rodzaj literacki
Co znaczy mechanizm zasad budowy dzieła lit. i istota jego funkcji stanowiących podstawę zaliczenia utworów różnych autorów iokresów do tej samej klasy. Podział lit.
Wyraz retardacja
Co znaczy zabieg kompozycyjny opierający na celowym opóźnianiu rozstrzygnięcia akcji, rozwiązania konfliktu albo stopniowaniu napięcia przez wprowadzenie do utworu.