Czy przydatne?

Co to jest Racjonalizm

Co oznacza RACJONALIZM: doktryna filoz. przeciwstawna empiryzmowi, negująca rolę doświadczenia w procesie poznania na rzecz rozumu; postawa głosząca sposobność rozumowego poznania wszystkiego, co istnieje, przeciwstawiana irracjonalizmowi. Na znaczenie czystej refleksji rozumowej wskazywali już sofiści, również Sokrates, w dalszym ciągu Tomasz z Akwinu, który widział konieczność wspierania rozumu prawdami objawionymi. Potrzebę odsunięcia metafizycznych ograniczeń stawianych rozumowi głosił Kartezjusz, nie uwzględniał także żadnego wkładu doświadczenia w mechanizm poznania. Oświeceniowy spór pomiędzy znaczeniem rozumu a doświadczeniem rozstrzygnął I. Kant, wg którego wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia ukształtowanego poprzez aprioryczne formy rozumu. W XX w. franc. filozof G. Bachelard wystąpił z koncepcją tak zwany racjonalizmu otwartego przyjmując, iż rozum jest zdolny uchwycić rzeczywistość w procesie poznania nauk.
sam ulegając hist. ewolucji

Czym jest racjonalizm znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Replika:
Co znaczy sztuki (obrazu, rzeźby, spektaklu) wykonane poprzez autora oryginału. Może on zamieniać szczegóły wstosunku do pierwszej wersji. Na przykład E. Munch miał zwyczaj robić r. dzieła sprzedawanego, stąd racjonalizm.
Wyraz Rysunek:
Co znaczy plastycznych, której dzieło jest wykonane ołówkiem, węglem, tuszem, kredką, farbą, sepią, sangwiną, przeważnie na papierze, kartonie albo pergaminie, lecz także może stanowić szkic na tkaninie czy racjonalizm.
Wyraz Rafael, Właśc. Raffaelo Santi:
Co znaczy architekt, rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych twórców dojrzałego renesansu we Włoszech, uczeń Perugina; rysownik papieży Juliusza II i Leona X. Tworzył na początku we Florencji, potem w Rzymie racjonalizm.
Wyraz Rodzina Językowa:
Co znaczy wspólne pochodzenie, podobne formy gramat. izasób leksykalny. Pośród jęz. europ. (o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski, rumuński racjonalizm.
Wyraz Russell Bertrand:
Co znaczy matematyk, logik, filozof imoralista, wykładowca uniwersytetu wCambridge, Pekinie iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego mechanizmu zwanego racjonalizm.