Czy przydatne?

Co to jest Retoryczne Pytanie

Co oznacza PYTANIE RETORYCZNE: zdanie ujęte w formie pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi, użytkowane w celu zwrócenia uwagi słuchacza na treść wypowiadaną poprzez autora albo dla wzmocnienia zabarwienia uczuciowego wypowiadanej myśli. P.r. jest konstrukcją jęz. (zdanie, zwrot, słowo) skodyfikowaną poprzez antyczną retorykę, środkiem sztuki krasomówczej, na przykład w słynnym zdaniu "Jako najmilszej matki swej miłować i onej czcić nie macie, która was urodziła i wychowała, nadała, wyniosła?" w Kazaniach sejmowych P. Skargi; sztuki poetyckiej, na przykład w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego: "zobacz, jakie orszaki / darmozjadów za nimi, [...] który się
[z nich] przyda / Do posługi ojczyzny?". W wypowiedzi potocznej regularnie w funkcji żartobliwej

Czym jest pytanie retoryczne znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powieść Historyczna:
Co znaczy XIX w., gdzie świat przedstawiony umieszczony jest w minionym czasie i odległej przestrzeni. Odznacza ten gatunek kategoria historyczności , na przykład narrator wszechwiedzący, świat przedstawiony pytanie retoryczne.
Wyraz Portret W Malarstwie:
Co znaczy osoby albo ekipy osób z uwzględnieniem charakterystycznych cech wyglądu i wyrazu psychicznego. Przeważnie przedstawia głowę (na przykład miniatura), popiersie, ujęcie półpostaci (do pasa), może być pytanie retoryczne.
Wyraz Pragmatyzm:
Co znaczy zainicjowany w Ameryce na przełomie XIX i XX w. poprzez Ch. Peircea, W. Jamesa i J. Deweya, którzy poznanie wiązali z działaniem i jego praktycznymi skutkami. P. wiedzę pojmował instrumentalnie pytanie retoryczne.
Wyraz Powieść Autotematyczna:
Co znaczy gdzie poeta wprowadza siebie jako jednego z bohaterów, osób działających, próbuje pisać o tym, jak powstaje powieść, na przykład w Pałubę K. Irzykowskiego wpisane zostały trzy książki: normalna pytanie retoryczne.
Wyraz Powieść Gotycka:
Co znaczy wysokoartystycznej , której artystami byli między innymi H. Walpole (Zamczysko w Otranto), A. Radcliffe (Tajemnice Udolpho), G. Lewis (Mnich), w Polsce między innymi Z. Krasiński (Grób rodziny pytanie retoryczne.