Czy przydatne?

Co to jest Jerzy Putrament

Co oznacza PUTRAMENT JERZY: powieściopisarz, dziennikarz, współpracujący z ekipą literacką Żagary, współredaktor czasopism "zwyczajnie" i "Karta" (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika "Rzeczpospolita" w Lublinie i "Dziennika Polskiego" w Krakowie. Ambasador Polski w Paryżu (1947-50) i przedstawiciel Polski w ONZ. Sekretarz generalny i wiceprezes ZG ZLP (1950-56), współredaktor "Miesięcznika Literackiego" (1966-71), redaktor naczelny "Literatury" (1972-81). Debiutował zbiorami wierszy Wczoraj powrót (1935) i Droga leśna (1938), poezje ukazały się jeszcze w tomie Wojna i wiosna (1944). Twórczość P. to raczej powieści, gdzie przejawia się zainteresowanie polityką, motywacją zachowań uczestników procesu hist., szczególnie w trudnych przypadkach, w konfliktach charakterów i różnych racji. Pierwsza powieść to wspomnieniowa Rzeczywistość (1947), rozrachunkowa panorama wojny pol.-niem. to Wrzesień (1950). P. dokonuje regularnie analizy postaw ludzkich w starciu z okrucieństwem wojny i terrorem hitlerowskim, to są między innymi zbiory opowiadań Święta kulo (1946), Wypadek w Krasnymstawie (1957), Puste oczy (1967), Start eposu (1974) i powieści, między innymi Rozstaje (1954), Odyniec (1964), Puszcza (1966), Małowierni (1967), Bołdyn (1969), Akropol (1975). Pozycje publicystyczne to istotny obiekt twórczości P., programowy rys zadań kultury socjalistycznej Na literackim froncie (1953), satyryczno-polemiczne felietony, między innymi Notatki polemiczne (1956), Kącik laika (1964), Być sobą (1968), i reportaże, między innymi Dwa łyki Ameryki, Na drogach Indii (1967). Kontrastem dla tej twórczości są szkice o tematyce przyrodniczej Trzynasty z Wesołka (1951), Arkadia (1961), Z wędką poprzez trzy kontynenty ( 1968) i Krajobrazy (1968). Pozycja autobiograficzna z komentarzem twórczym ujawniającym sporo pomysłów lit., charakteryzująca sporo osób i środowisk to wspomnienia Pół wieku (cz. 1-7, 1961-80)

Czym jest Putrament Jerzy znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Potocki Wacław:
Co znaczy baroku, prowadził żywot ziemiański. Twórczość P. wyraża osobiste radości i cierpienia w cyklu utworów Tydzień powstania świata, refleksje metafizyczne w Pieśniach pokutnych, problemy etyczne w cyklu putrament jerzy.
Wyraz Pisownia Skrótów:
Co znaczy albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na putrament jerzy.
Wyraz Powieść Autotematyczna:
Co znaczy gdzie poeta wprowadza siebie jako jednego z bohaterów, osób działających, próbuje pisać o tym, jak powstaje powieść, na przykład w Pałubę K. Irzykowskiego wpisane zostały trzy książki: normalna putrament jerzy.
Wyraz Przydawka:
Co znaczy fundamentalnym: część zdania określająca rzeczownik i oznaczająca jego cechę albo cecha, o którą pytamy: jaki?, który?, czyj?, ile?, czego?, z czego?, na przykład Zakończyła się ogromna (jaka?) burza putrament jerzy.
Wyraz Poetyzmy:
Co znaczy stylu artystycznego; słowa, wyrazy podniosłe, zwroty frazeologiczne albo zdania powtarzane poprzez pisarzy, różnicujące epoki z racji na semantykę (p. semantyczne) i na swą barwę (p. stylistyczne putrament jerzy.