Czy przydatne?

Co to jest Jerzy Putrament

Co oznacza PUTRAMENT JERZY: powieściopisarz, dziennikarz, współpracujący z ekipą literacką Żagary, współredaktor czasopism "zwyczajnie" i "Karta" (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika "Rzeczpospolita" w Lublinie i "Dziennika Polskiego" w Krakowie. Ambasador Polski w Paryżu (1947-50) i przedstawiciel Polski w ONZ. Sekretarz generalny i wiceprezes ZG ZLP (1950-56), współredaktor "Miesięcznika Literackiego" (1966-71), redaktor naczelny "Literatury" (1972-81). Debiutował zbiorami wierszy Wczoraj powrót (1935) i Droga leśna (1938), poezje ukazały się jeszcze w tomie Wojna i wiosna (1944). Twórczość P. to raczej powieści, gdzie przejawia się zainteresowanie polityką, motywacją zachowań uczestników procesu hist., szczególnie w trudnych przypadkach, w konfliktach charakterów i różnych racji. Pierwsza powieść to wspomnieniowa Rzeczywistość (1947), rozrachunkowa panorama wojny pol.-niem. to Wrzesień (1950). P. dokonuje regularnie analizy postaw ludzkich w starciu z okrucieństwem wojny i terrorem hitlerowskim, to są między innymi zbiory opowiadań Święta kulo (1946), Wypadek w Krasnymstawie (1957), Puste oczy (1967), Start eposu (1974) i powieści, między innymi Rozstaje (1954), Odyniec (1964), Puszcza (1966), Małowierni (1967), Bołdyn (1969), Akropol (1975). Pozycje publicystyczne to istotny obiekt twórczości P., programowy rys zadań kultury socjalistycznej Na literackim froncie (1953), satyryczno-polemiczne felietony, między innymi Notatki polemiczne (1956), Kącik laika (1964), Być sobą (1968), i reportaże, między innymi Dwa łyki Ameryki, Na drogach Indii (1967). Kontrastem dla tej twórczości są szkice o tematyce przyrodniczej Trzynasty z Wesołka (1951), Arkadia (1961), Z wędką poprzez trzy kontynenty ( 1968) i Krajobrazy (1968). Pozycja autobiograficzna z komentarzem twórczym ujawniającym sporo pomysłów lit., charakteryzująca sporo osób i środowisk to wspomnienia Pół wieku (cz. 1-7, 1961-80)

Czym jest Putrament Jerzy znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Postmodernistyczny Film:
Co znaczy wysokim stopniem metaświadomości twórczej; odwołuje się najchętniej do standardowych przedstawień wizualnych, innych filmów, komiksów, reklamy, wideoklipów; za reprezentacyjne p.f. uchodzą dzieła D putrament jerzy.
Wyraz Proza Powojenna:
Co znaczy rozbicie określają dramatyczne węzły sprzeczności pol. prozy powojennej, wyróżnić w niej można (wg kryterium hist.-literackiego) trzy okresy: lata 1945-55, lit. krajowa realizowała socrealizm jako putrament jerzy.
Wyraz Prymitywna Sztuka:
Co znaczy użytkowane umownie do dzieł twórców nieprofesjonalnych, odnosi się do 1) sztuki ludów egzotycznych albo pierwotnych (na przykład totemy, maski obrzędowe, malarstwo, rzeźba); 2) sztuki ludowej, na putrament jerzy.
Wyraz Przypisy Bibliograficzne:
Co znaczy objaśnienia, komentarze autora umieszczane na następnych stronach albo na końcu, zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych albo cytowanych. Następne putrament jerzy.
Wyraz Poezja Wizualna:
Co znaczy piktogram - wizualny zapis pisma. Pierwsze teksty-obrazy pochodzą z około 325 r. przed naszą erą - ich autorem był Simiasz z Rodos (Jajko, Topór, Skrzydła). Z IV w. przed naszą erą pochodzą wizualne putrament jerzy.