Czy przydatne?

Co to jest Językowy Puryzm

Co oznacza PURYZM JĘZYKOWY: postawa nadgorliwości w zatroskaniu o czystość języka, przesadna, rygorystyczna dbałość o kulturę jęz. rodzimego, stąd obecność zjawisk jęz. typu: zwis męski - krawat, deszczochron - parasol, gospodarz domu - dozorca, cichostępy - obuwie domowe; p.j. nie uwzględnia zwyczaju jęz., wpływu zapożyczeń, neologizmów jako metody wzbogacania słownictwa we współcz. polszczyźnie

Czym jest puryzm językowy znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Palinodia:
Co znaczy wktórym autor odwołuje opinie izarzuty opublikowanewinnym,przedtem ogłoszonym utworze. Niekiedy odwołanie jest pozorne, wrzeczywistości będąc odmiennie sformułowanym ich potwierdzeniem. Odmiennej puryzm językowy.
Wyraz Parodia:
Co znaczy utwór, który (w okolicy pastiszu, trawestacji, groteski, burleski) naśladuje styl, słownictwo, poetykę pierwowzoru, cechy biografii wcelach komicznego przejaskrawienia albo ujęcia satyrycznego puryzm językowy.
Wyraz Paradoks:
Co znaczy zaskakujące, myśl oryginalna, sprzeczna zogólnie panującym poglądem, zawierająca nieoczekiwaną prawdę filozoficzną, moralną, psychologiczną. Paradoksem jest oksymoron, może być także błyskotliwy puryzm językowy.
Wyraz Punktualizm:
Co znaczy stylistyczno-twórczych we współcz. muzyce; zapoczątkowana poprzez A. Schnberga, bazuje na całkowitym rozkładzie linii melodycznej i zastąpieniu jej poprzez kolorystyczne plamy dźwiękowe, tworzące puryzm językowy.
Wyraz Postimpresjonizm:
Co znaczy artystycznych w sztuce (szczególnie franc.) pomiędzy 1883-86 a 1905, charakteryzujący się nowymi poszukiwaniami malarzy impresjonistów, odwrotem od impresjonizmu, na przykład P. Cezanne wzmocnił puryzm językowy.